เลือกตั้ง ล่วงหน้า 2562 วิธีลงทะเบียนนอกเขต

เลือกตั้งล่วงหน้า 2562 วิธี
เลือกตั้งล่วงหน้า 2562 วิธี

เลือกตั้ง ล่วงหน้า 2562 วิธีลงทะเบียนนอกเขต ขั้นตอนล่าสุด หมดเขต 19 กุมภาพันธ์ นี้ !!

แนะนำการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต วิธีขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 2562 นอกเขตเลือกตั้ง ทางออนไลน์

ในเขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง โดยยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ได้ตั้งแต่ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มกราคม – วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านการลงทะเบียน 3 ช่องทาง คือ

1. ยื่นคำขอด้วยตนเอง ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือยื่นคำขอต่อเอกอัคราชทูตหรือผู้ที่เอกอัคราชทูตมอบหมาย

2. ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบีนยนท้องถิ่น โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

3. ยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ต (เฉพาะขอใช้สิทธินอกเขตเลือกตั้ง/นอกราชอาณาจักร) ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะปิดอัตโนมัติ ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เริ่มเปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต (เลือกตั้งล่วงหน้า) ทั้งในเขตและนอกเขต รวมถึงการใช้สิทธินอกราชอาณาจักร โดยสามารถคลิกขอลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต 

ทางสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงาน กกต. เผยแพร่เอกสารเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562   สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. 2562 – 19 ก.พ. 2562  เพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 2562  เวลา 08.00-17.00 น.

สำหรับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิก่อนวันเลือกตั้งกรณีนอกเขตเลือกตั้ง  คือ  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่นอกเขตเลือกตั้ง สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้  3 ช่องทาง คือ ยื่นคำขอด้วยตนเอง หรือ มอบหมายผู้อื่นยื่นแทน โดยเขียนรายละเอียดลงแบบฟอร์ม ส.ส.1/15 ประกอบด้วย   ชื่อตัว ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน สถานที่ที่จะใช้สิทธิลงคะแนน  ซึ่งกรณีมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทนจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสงค์ลงทะเบียนด้วย   หรือ ยื่นคำขอทางไปรษณีย์  โดยทำการจ่าหน้าซองถึงสำนักทะเบียนอำเภอ / ท้องถิ่น ที่ตนมีถิ่นที่อยู่   และยื่นคำขอทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/โดยสามารถทำการลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง   ซึ่งระบบฯ จะทำการปิดการลงทะเบียนอัตโนมัติในวันที่ 19 ก.พ. 2562  เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า หมดเขต 19 ก.พ.!

ประกาศ! คนไกลบ้านอย่าลืมลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต ลงได้แล้วถึงวันที่ 19 ก.พ. นี้เท่านั้น เราจะพามาดูวิธีการลงทะเบียนง่ายๆ ทำได้แค่มีอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์

1. เตรียมบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน

ก่อนอื่นเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านไว้ เพราะต้องใช้ข้อมูลในการกรอกแบบฟอร์ม

2. เข้าเว็บไซต์

พร้อมแล้วคลิกเข้าไปที่ http://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ เข้าได้ทั้งจากคอมพิวเตอร์และมือถือ เมื่อโหลดหน้านี้แล้วคลิกปุ่มสีเขียว “เข้าสู่ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง”

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว เลือกจังหวัดที่จะไปใช้สิทธิ์

 • กรอกเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด
 • เลขหลังบัตรประชาชน
 • เลขรหัสประจำบ้าน 11 หลัก พบได้ที่ทะเบียนบ้านหน้า 1
 • เลือกจังหวัดที่จะไปใช้สิทธิ
 • กรอกรหัสที่แสดงในกรอบดำ แล้วคลิก “เข้าสู่ระบบได้เลย”
 • ตรวจสอบข้อมูล

4. เลือกหน่วยเลือกตั้ง ที่จะไปใช้สิทธิ์

 • เลือกเขตที่ต้องการใช้สิทธิในจังหวัดนั้น
 • กด “ลงทะเบียน”

5. ปรินท์คำขอ/แคปหน้าจอ

ปรินท์คำขอ หรือแคปหน้าจอ เก็บไว้เป็นหลักฐานวันไปใช้สิทธิในวันที่ 17 มี.ค. ในหน่วยเลือกตั้งที่กดเลือกเมื่อสักครู่

หมดเขต 19 ก.พ. นี้!

เลือกตั้งล่วงหน้า 2562 กับขั้นตอนลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต

เริ่มจากเข้าเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต ที่เว็บไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/

ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต / ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2562

จากนั้นคลิก เข้าสู่ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง  (ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต)

จากนั้นก็กรอกเลขบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล เป็นภาษาไทย กรอกข้อมูลวันเกิด เลขหลังบัตรประชาชน และเลขรหัสประจำบ้าน(พบได้ในหนังสือทะเบียนบ้าน) และเลือกจังหวัดที่ต้องการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต ทั้งนี้หลังจากกรอกเสร็จ ให้ติ๊กถูกที่ คลิกรับรหัส เพื่อเข้าสู่ระบบ

จากนั้นใส่ตัวอักษรตามรหัสที่ปรากฎ  เสร็จแล้วให้แล้วคลิก เข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบข้อมูลว่าชื่อ นามสกุล ว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ เลือกสถานที่เลือกตั้งนอกเขต ให้เลือกสถานที่เราสามารถเดินทางไปเลือกตั้งสะดวกที่สุด

เมื่อเลือกสถานที่แล้วให้คลิก ลงทะเบียน“ลงทะเบียน”

ระบบจะแสดงข้อความขึ้นมาให้ยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้คลิกที่ ใช่ เพื่อยืนยันบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้เร่ิมเปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตและนอกเขต ตลอดจนการใช้สิทธินอกราชอาณาจักร ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว ทาง https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/

โดยจะปิดรับลงทะเบียนวันที่ 19 ก.พ.2562 เท่านั้น.

“อยู่ที่ไหน ก็เลือกตั้งได้” คนที่ต้องการใช้สิทธิเลือกตั้งสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ หรืออยู่นอกราชอาณาจักร ต้องยื่นลงทะเบียนออนไลน์ในวันที่ 28 ม.ค. – 19 ก.พ. 62 เท่านั้น โดยวันที่ 17 มี.ค. 62 คือวันเลือกตั้ง

วันนี้ (28 ม.ค.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ หรืออยู่นอกราชอาณาจักร ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว ทาง ขั้นตอนการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ตั้งแต่ 28 ม.ค. -19 ก.พ. 2562 โดยวันที่ 17 มี.ค. 2562 คือวันเลือกตั้งล่วงหน้า-นอกเขต สามารถตรวจสอบสถานที่ลงคะแนนเสียงที่ https://election.bora.dopa.go.th/outvote.pdf หรือติดตามรายละเอียดความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งได้ที่ แฟนเพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตือนประชาชนว่า ขณะนี้เหลือเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าอีกเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น ก่อนจะสิ้นสุดการรับลงทะเบียนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ดังนั้นจึงควรรีบดำเนินการก่อนจะเสียสิทธิ

ทั้งนี้ กกต. ยังเปิดเผยว่า กรณีผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. แล้วไม่ได้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา 35 ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งจะจำกัดสิทธิ 5 ประการคือ

 

 1. การยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.
 2. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือรับเลือกเป็น ส.ว.
 3. สมัครรับเลือกเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
 4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
 5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิจะต้องแจ้งเหตุจำเป็นก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน (17-23 มี.ค.) หรือหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน (25-31 มีนาคม) เพื่อจะได้ไม่ถูกจำกัดสิทธิดังกล่าว

 

ด้านกระทรวงมหาดไทยได้สรุปตัวเลขผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า (นอกเขต และนอกราชอาณาจักร) ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 28 ม.ค. ถึง 11 ก.พ. 2562 โดยนอกเขตเลือกตั้งมีผู้ลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 723,880 ราย ส่วนนอกราชอาณาจักรมีผู้ลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 50,142 ราย ใน 67 ประเทศ
Facebook Comments