รายชื่อพรรคการเมือง เลือกตั้ง 2562

พรรคการเมือง-รายชื่อ-2562
พรรคการเมือง-รายชื่อ-2562

รายชื่อพรรคการเมือง เลือกตั้ง 2562 ล่าสุด

ข้อมูลพรรคการเมือง ที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 จำนวน 83 พรรคการเมือง

พรรคประชาธิปัตย์

พรรคประชากรไทย

พรรคมหาชน

พรรคกสิกรไทย

พรรคเพื่อฟ้าดิน

พรรคความหวังใหม่

พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย

พรรคเพื่อไทย

พรรคเพื่อแผ่นดิน

พรรคชาติพัฒนา

พรรคแทนคุณแผ่นดิน

พรรคชาติไทยพัฒนา

พรรคอนาคตไทย

พรรคธรรมาภิบาลสังคม

พรรคมาตุภูมิ

พรรคภูมิใจไทย

พรรคประชาธรรม

พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย

พรรคไทยรักษาชาติ

พรรคพลังคนกีฬา

พรรคเสรีนิยม

พรรครักประเทศไทย

พรรคประชาสามัคคี

พรรคไทยมหารัฐพัฒนา

พรรคเพื่อธรรม

พรรคประชาธิปไตยใหม่

พรรครักษ์สันติ

พรรคพลังชล

พรรคสร้างไทย

พรรคยางพาราไทย

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

พรรคพลังสหกรณ์

พรรคพลังท้องถิ่นไท

พรรคพลังเครือข่ายประชาชน

พรรคถิ่นกาขาว

พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย

พรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า

พรรคเพื่อสันติ

พรรคพลังประเทศไทย

พรรคไทยรักธรรม

พรรคเสรีรวมไทย

พรรครักษ์ธรรม

พรรครวมพลังไทย

พรรคเพื่อชาติ

พรรคเพื่ออนาคต

พรรคพลังไทยเครือข่าย

พรรคชาติไทยสามัคคี

พรรคพลังประชาธิปไตย

พรรคภราดรภาพ

พรรคพลังไทยรักชาติ

พรรคเมืองไทยของเรา

พรรคเพื่อชีวิตใหม่

พรรคเงินเดือนประชาชน

พรรคปฏิรูปไทย

พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย

พรรครักท้องถิ่นไทย

พรรคพลังเกษตรกรไทย

พรรคร่วมพัฒนาชาติไทย

พรรคมหาประชาชน

พรรคพลังพลเมือง

พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย

พรรคเอกราชไทย

พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน

พรรคทางเลือกใหม่

พรรคมติประชา

พรรคประชาภิวัฒน์

พรรคพลังพลเมืองไทย

พรรครวมใจไทย

พรรคพลังธรรมใหม่

พรรคประชาชนปฏิรูป

พรรคอนาคตใหม่

พรรคไทยธรรม

พรรคเพื่อนไทย

พรรคไทยศรีวิไลย์

พรรมรวมพลังประชาชาติไทย

พรรคสยามพัฒนา

พรรคเพื่อคนไทย

พรรคพลังปวงชนไทย

พรรคพลังไทยรักไทย

พรรคพลังชาติไทย

พรรคประชาชาติ

พรรคแผ่นดินธรรม

พรรคคลองไทย

พรรคประชาธรรมไทย

พรรคประชานิยม

พรรคพลังประชารัฐ

พรรคเศรษฐกิจใหม่

พรรคไทยรุ่งเรือง

พรรคพลังรัก

พรรคชาติพันธุ์ไทย

พรรคภูมิพลังเกษตรกรไทย

พรรคพลังสังคม

พรรคพลังแรงงานไทย

พรรคพลังไทสร้างชาติ

พรรคพลังศรัทธา

Facebook Comments