ที่มา สว 2562 เลือกนายก เลือกตั้ง รายชื่อ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

สว-2562-ที่มา-เลือกตั้ง-เลือกนายก-250-คน
สว-2562-ที่มา-เลือกตั้ง-เลือกนายก-250-คน

สว 2562 สมาชิกวุฒิสภาพ มีที่มาอย่างไร ใครเลือก นายกรัฐมนตรี เลือกตั้ง 62

รัฐธรรมนูญ 2560 กำหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 250 คน โดยมีที่มา 3 แบบ
1) ส.ว. จากคณะกรรมการสรรหา 194 คน
2) ส.ว. โดยตำแหน่ง 6 คน
3) ส.ว. จากการคัดเลือกกันเองของ 10 กลุ่มอาชีพ และให้ คสช. คัดเหลือ 50 คน

ข่าวเลือกตั้ง เลือกตั้ง 2562

10 กลุ่มอาชีพที่มีให้เลือกประกอบด้วย
(1) ข้าราชการ
(2) กฎหมาย
(3) การศึกษา/สาธารณสุข
(4) เกษตร/ประมง
(5) ผู้ใช้แรงงาน/พนักงงาน/อาชีพอิสระ
(6) สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์/การสื่อสาร
(7) อุตสาหกรรม/SME/การท่องเที่ยว
(8) สตรี/คนพิการ/ชาติพันธุ์/NGO
(9) ศิลปะ/ดนตรี/กีฬา/สื่อมวลชน
(10) อื่นๆ

การคัดเลือกระดับอำเภอ (16 ธ.ค.61)
– ผู้สมัครลงคะแนนเลือกกันเองในแต่ละอาชีพ แยกเป็นกลุ่มที่สมัครเองและองค์กรเสนอชื่อ
– ผู้สมัครแต่ละคนจะมี 2 คะแนน โหวตให้ตนเองกับคนอื่นอย่างละ 1 คะแนน หรือให้คนอื่น 2 คน คนละ 1 คะแนนก็ได้ (แต่ถ้ามีคนที่ไม่มีคะแนนเลย ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้สมัคร จะถือว่าฮั้วกันและต้องเลือกใหม่)
– ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 คนในแต่ละอาชีพ (10 อาชีพ) ของแต่ละอำเภอ แบ่งเป็นกลุ่มที่สมัครเอง 30 คน และเสนอโดยองค์กร 30 คน รวมเป็น 60 คน จะผ่านเข้าไปคัดเลือกในระดับจังหวัด
– ถ้าคะแนนเท่ากันให้จับสลาก ส่วนในกรณีที่มีผู้สมัครไม่ถึง 3 คนในแต่ละกลุ่ม ให้ผ่านเข้ารอบได้เลย

การคัดเลือกระดับจังหวัด (22 ธ.ค.61)
– ผู้ผ่านเข้ารอบจากระดับอำเภอ ลงคะแนนเลือกกันเองในแต่ละอาชีพ แยกเป็นกลุ่มสมัครเองกับองค์กรเสนอชื่อ โดยแต่ละคนมี 2 คะแนนเหมือนเดิม
– ผู้ได้คะแนนสูงสุด 4 คนในแต่ละอาชีพ (10 อาชีพ) ของแต่ละจังหวัด แบ่งเป็นกลุ่มที่สมัครเอง 40 คน และเสนอโดยองค์กร 40 คน รวมเป็น 80 คน จะผ่านเข้าไปคัดเลือกระดับประเทศ

การคัดเลือกระดับประเทศ (27 ธ.ค.61)
– ผู้ผ่านเข้ารอบจากทุกจังหวัดจะมารวมกัน 6,160 คน ลงคะแนนเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพ แยกเป็นกลุ่มสมัครเองกับองค์กรเสนอชื่อ
– ผู้ได้คะแนนสูงสุด 10 คนในแต่ละอาชีพ แบ่งเป็นกลุ่มที่สมัครเอง 100 คน และเสนอโดยองค์กร 100 คน รวมเป็น 200 คน จะอยู่ในรายชื่อชุดสุดท้ายที่ กกต.จะแจ้งรายชื่อให้ คสช. พิจารณาคัดเลือกเหลือ 50 คน เป็น ส.ว. และคัดเลือกอีก 50 คน เป็นบัญชีรายชื่อสำรอง

ส.ว.โดยตำแหน่ง 6 คน คือ ปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้ทำทุกเหล่าทัพ ได้แก่ พล.อ.ณัฐ อิทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

โดยรัฐธรรมนูญกำหนดเวลาให้ คสช.คัดเลือกส.ว.ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

ที่สำคัญส.ว.ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั้ง 3 ระบบ ในช่วง 5 ปีแรกของส.ว.ทั้ง 250 คนถือเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของรัฐสภา และจะมีส่วนร่วมกับส.ส.ในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี

ปฏิทินการเมือง นับถอยหลังเลือกตั้งและได้รัฐบาลใหม่

นายวิษณุได้ชี้แจงปฏิทินการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่อสื่อมวลชน พร้อมบอกว่าปฏิทินดังกล่าวได้ชี้แจงต่อ ครม. และ คสช. แล้ว จึงมาเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบดังนี้

เดือนธันวาคม 2561

 • 11 ธันวาคม พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้
 • ประกาศ พ.ร.ฎ. เลือกตั้ง ส.ส.
 • คสช. ปลดล็อกพรรคการเมือง
 • 16-27 ธันวาคม กกต. จัดเลือกตั้ง ส.ว.

เดือนมกราคม 2562

 • กกต. ออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัคร ส.ส. (ภายใน 5 วันนับจากประกาศใช้ พ.ร.ฎ.)
 • รับสมัคร ส.ส. โดยให้เวลา 5 วัน และพรรคต้องแจ้งชื่อนายกฯ ให้ กกต. ออกประกาศ (ไม่เกิน 25 วันนับจากประกาศใช้ พ.ร.ฎ.)

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

 • 9 กุมภาพันธ์ กรรมการสรรหาส่งชื่อ ส.ว. ผู้เข้ารอบ 400 คนให้ คสช. คัดเหลือ 194 คน (สำรอง 50 คน)
 • 24 กุมภาพันธ์ เลือกตั้ง ส.ส. ทั่วประเทศ

เดือนมีนาคม 2562

 • กกต. คำนวณคะแนน ส.ส. เขตและบัญชีรายชื่อ
 • พิจารณาให้ใบเหลือง รวมทั้งจัดเลือกตั้งซ่อม (ถ้ามี)

เดือนเมษายน 2562

 • 24 เมษายน ประกาศผลเลือกตั้ง (ภายใน 60 วันนับจากเลือกตั้ง)
 • 27 เมษายน ทูลเกล้าฯ รายชื่อ ส.ว.

เดือนพฤษภาคม 2562

 • 8 พฤษภาคม เสด็จฯ เปิดการประชุมสภา (ภายใน 15 วันนับจากวันประกาศผลเลือกตั้ง)
 • เลือกตั้งประธานสภาและประธานวุฒิสภา
 • เลือกนายกรัฐมนตรี
 • โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
 • ตั้งคณะรัฐมนตรี ครม. ใหม่เข้าปฏิญาณและถวายสัตย์
 • รัฐบาลประยุทธ์และ คสช. สิ้นสุดลง

เดือนมิถุนายน 2562

คณะรัฐมนตรีชุดใหม่แถลงนโยบายต่อสภา (ภายใน 15 วันหลังถวายสัตย์ปฏิญาณ)


Facebook Comments