ผลการเลือกตั้ง 2562 กรุงเทพ นับคะแนน ล่าสุด

ผลเลือกตั้ง-2562-กรุงเทพ
ผลเลือกตั้ง-2562-กรุงเทพ

ประกาศ ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2562 ล่าสุด

ผลเลือกตั้ง 2562 กรุงเทพ การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 กกต. เผยว่า มติ กกต.ได้กำหนดวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้ง โดยจะใช้วันที่ 4-8 ก.พ.62 เป็นวันรับสมัคร ส.ส. และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันที่ 15 ก.พ. สำหรับการลงคะแนนนอกราชอาณาจักร 4-16 มี.ค. และจะลงคะแนนนอกเขต 17 มีนาคม

การเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่จะเกิดขึ้นนี้ ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์หลังจากเหตุการณ์รัฐประหาร อันนำประเทศร้างลาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยมาถึง 5 ปี นอกจากนี้ ความพิเศษของการเลือกตั้งครั้งนี้คือมีผู้สมัครส.ส.กว่า 1.4 หมื่นคน มากกว่าเลือกตั้งครั้งก่อน 3.5 เท่า

ซึ่งกกต. กำหนดให้มีเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 30 เขตการเลือกตั้ง ที่ผ่านมาการรับสมัครฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้รับสมัครฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 932 คน 51 พรรคการเมือง

แบ่งเขต เลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร 2562

ผลการนับคะแนน การเลือกตั้ง จังหวัด กรุงเทพ มหานนคร

รออัพเดท

รายชื่อ สส กรุงเทพ

แบ่งเขต เลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร 2562 รายชื่อผู้สมัคร สส

เขต 1

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยเขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ และเขตดุสิต (ยกเว้นแขวงถนนนครไชยศรี)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 กรุงเทพมหานคร

ไทยศรีวิไลย์ณัฐปภัสร์วรธันย์ผาสุข (1)

พลังท้องถิ่นไทธเนษฐเศรษฐาวาณิช (2)

ประชาธิปัตย์เจิมมาศจึงเลิศศิริ (3)*

ชาติไทยพัฒนากรีณรงค์ชาตรี (4)

ประชาชนปฏิรูปดรัณภัทรวิชชาวุธ (5)

ประชาชาติรวิโชติธํารงนาวาสวัสดิ์ (6)

รวมพลังประชาชาติไทยเตชเตชะพัฒน์สิริ (7)

ชาติพัฒนา อนุสรณ์ เกษมวรรณ (8) (ถูกตัดสิทธิ์) – – –

เพื่อไทยลีลาวดีวัชโรบล (9)*

เพื่อชาติณัฏฐ์พงษ์ยงใจยุทธ (10)

อนาคตใหม่กอบชัยการุญ (11)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยกอบชัยชยามฤต (12)

ภูมิใจไทยทวีพรอนุตรพงษ์สกุล (13)

พลังประชารัฐกานต์กนิษฐ์แห้วสันตติ (14)

ประชาภิวัฒน์ธนชาตเมฆวันวรา (15)

เพื่อแผ่นดินวิเชียรโมไนยกุล (16)

เสรีรวมไทยร้อยเอกวัชราภรณ์สังวรโยธิน (17)

ประชานิยมวิสุดาจงสกุลชัย (18)

ถิ่นกาขาวชาววิไลเรียบประทุมฝาง (19)

ภราดรภาพณัฐพลหวังชูเชิดกุล (20)

เศรษฐกิจใหม่มงคลเสมอภาพ (21)

มติประชาวัลลีแอสุวรรณ์ (22)

แผ่นดินธรรมจ่าเอกพิพัฒน์วงษ์ฤทธิ์ (23)

พลังชาติไทยหฤษฎ์หนูเอี่ยม (24)

ครูไทยเพื่อประชาชนพงศ์ชิษณุพีรดาจิราวัฒน์ (25)

มหาชนพัทธ์ฐิชาณิชยรวีพัชร์ (26)

พลังศรัทธากันญภัทรนครังสุ (27)

ประชาธรรมไทยหนึ่งฤทัยหัสดิน (28)

ภาคีเครือข่ายไทยอรุณรัตน์ศิลปธรรมธาดา (29)

ไทรักธรรมภฤศวัฒนธาดากุล (30)

 

เขต 2

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยเขตปทุมวัน เขตบางรัก และเขตสาทร

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 กรุงเทพมหานคร

 

รวมพลังประชาชาติไทยณัฏฐพัชร์กวินกนกกัลป์ (1)

พลังประชารัฐพัชรินทร์ซำศิริพงษ์ (2)

ภูมิใจไทยอุไรอนันตสิน (3)

ประชาธิปัตย์อรอนงค์กาญจนชูศักดิ์ (4)*

อนาคตใหม่พัสวีภัทรพุทธากร (5)

เสรีรวมไทยชัญญาบุญเกิด (6)

เพื่อชาติภัทรกันย์กิจวิชา (7)

ประชาชาติพิมพาภรณ์พานทอง (8)

พลังประชาธิปไตยนพรุจวรชิตวุฒิกุล (9)

ไทยรักษาชาติหม่อมหลวงณัฏฐพลเทวกุล (10)

ชาติไทยพัฒนาศิรภัสสรพิเนตร (11)

ประชาชนปฏิรูปนิธินันท์นิธิวชิระพงศ์ (12)

ชาติพัฒนาปุณฐ์นัฐย์ดาอิสริยาพร (13)

เพื่อแผ่นดิน พัชรวีร์ พรหมวงศ์ (14) (ถูกตัดสิทธิ์) – – –

ประชาภิวัฒน์ธีระธรรมลักขณา (15)

ถิ่นกาขาวชาววิไลรชตตันตระกูล (16)

ภราดรภาพธนบุรีวสุธาวาณิช (17)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยสิริมาธารีจารุ (18)

เศรษฐกิจใหม่ชัยวัฒน์ชื่นสุขสันต์ (19)

ครูไทยเพื่อประชาชนสุรวัชร์ทองรอด (20)

แผ่นดินธรรมเทียนชัยวงศ์นวภรณ์ (21)

มติประชาภควุฒิงามพัฒนพงศ์ชัย (22)

พลังชาติไทยภูริตมนูปรัญญานนท์ (23)

ประชานิยมเมธานนท์สุรเมธีกุล (24)

พลังสังคมพันตรีอำนาจศิลปาจารย์ (25)

กลางอัศจรรย์เขมกานนท์ (26)

ภาคีเครือข่ายไทยธงชัยทองอยู่เลิศ (27)

ประชาธรรมไทยวิทยาอิบรอฮีม (28)

มหาชนศิวกรซิมมณี (29)

สามัญชนภัทร์นฤนวงศ์กาศ (30)

พลังท้องถิ่นไทเพ็ญลดาครุธโกษา (31)

เขต 3

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยเขตบางคอแหลมและเขตยานนาวา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 กรุงเทพมหานคร

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

ไทยรักษาชาติพงษ์พิสุทธิ์จินตโสภณ (1)

ประชาภิวัฒน์สกนธ์กัปปิยจรรยา (2)

พลังประชารัฐเนวินธุ์ช่อชัยทิพฐ์ (3)

ประชาชนปฏิรูปปณตพรโอฬารฤทธินันท์ (4)

รวมพลังประชาชาติไทยจุมพลจันทร์จิระ (5)

พลังท้องถิ่นไทธิมลไตรรัตน์วิโรจน์ (6)

พลังธรรมใหม่นงลักษณ์ติรกาญจนา (7)

ประชาชาติวิลนันต์จันธนนิโรจน์ (8)

ชาติไทยพัฒนาศิระรังษีปารมีอิทธิวงษ์ (9)

เพื่อชาติสันติวิชัยพล (10)

เสรีรวมไทยไสวทัศนีย์ภาพ (11)

ภูมิใจไทยณฐพนธ์คงศิลา (12)

ประชาธิปัตย์หม่อมหลวงอภิมงคลโสณกุล (13)*

อนาคตใหม่วรรณวรีตะล่อมสิน (14)

ชาติพัฒนาเอกรัฐเลิศรัตนชัยกิจ (15)

ประชานิยมปฐวีชัยวัฒน์ (16)

ภราดรภาพธนัชพรวงษ์ทองทิว (17)

ไทยศรีวิไลย์ธนชัยตั้งตรงสากล (18)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยสิทธิกรหล่อกัณภัย (19)

เศรษฐกิจใหม่วิทยาตั้งสุวรรณวงศ์ (20)

ครูไทยเพื่อประชาชนอุปถัมภ์​ พรรณสังข์ (21)

พลังชาติไทยกิตตน์รุ่งณรงค์รักษ์ (22)

พลังไทยรักชาติดวงกมลอดุลย์เศรณี (23)

พลังสังคมร้อยตรีศรันย์วิทย์เหมรักษ์ (24)

พลังไทสร้างชาติพิสิษฐ์เจียมจิรอานนท์ (25)

ประชาธิปไตยใหม่ชมน์สฤษฏ์รัตนชัยเดชา (26)

มติประชาเพียรชัยองค์ศรีตระกูล (27)

พลังศรัทธาพัชรินทร์ประสพสุข (28)

มหาชนไอยพราวพัชร์ปวริศร์ (29)

ประชาธรรมไทยปัญนิษาจํารัสธนเดช (30)

แผ่นดินธรรมภัทรานิทัศนานนทชัย (31)

ภาคีเครือข่ายไทยสุรสิทธิ์ผาบชมภู (32)

ไทรักธรรมกฤษณะเนตร์ชัยรัตน์ (33)

 

เขต 4

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยเขตคลองเตยและเขตวัฒนา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 กรุงเทพมหานคร

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

เพื่อชาติบุญเลิศนุ้ยเมือง (1)

อนาคตใหม่กรณ์จตุวิมล (2)

เสรีรวมไทยเดือนเพ็ญยวงสูงเนิน (3)

รวมพลังประชาชาติไทยพิรสุตจันทรานุวัฒน์ (4)

ภูมิใจไทยเอกราชหวังนุช (5)

พลังประชารัฐกรณิศงามสุคนธ์รัตนา (6)

ชาติพัฒนาเมลิสามหาพล (7)

ประชาชาติมีชัยออสุวรรณ (8)

ประชาภิวัฒน์นรินทร์โกศลรุ่งเรือง (9)

ไทยศรีวิไลย์ศุลฤกษ์ธนาพัชรมนฑ์ (10)

ประชาธิปัตย์อนุชาบูรพชัยศรี (11)*

ประชาชนปฏิรูปสมชายชีวเกรียงไกร (12)

มหาชนจักรกรินทร์สิงหนุต (13)

ชาติไทยพัฒนาสกุลทิพย์วิชญาโนทัย (14)

ภราดรภาพสันทัดอัศวมั่นคงเจริญ (15)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยสุธีรัชต์อมรพงศาพันธ์ (16)

พลังท้องถิ่นไทอดิธรศรีประเสริฐ (17)

ไทยรักษาชาตินวธันย์ธวัชวงศ์เดชากุล (18)

ประชานิยมพันเทพหงษ์สุมาลย์ (19)

พลังชาติไทยธนเสฏฐ์รัตนสมบูรณ์ (20)

เศรษฐกิจใหม่ธนภณธัญธนสกุล (21)

ประชากรไทยธนเดชไชยพฤกษ์ (22)

ครูไทยเพื่อประชาชนวุฒิวัฒน์ธนินพัฒนรัตน์ (23)

ประชาธิปไตยใหม่ปุณณ์ภัสสรจีรวิวัฒนชัย (24)

พลังรักณัฐรัตน์ไหลพิริยกุล (25)

มติประชานิพนธ์​ ฐิติภัค (26)

ประชาธรรมไทยกาญจนาภาสิทธิคุณาพันธุ์ (27)

พลังไทสร้างชาติสมพิศผอบเพ็ชร (28)

พลเมืองไทยจิรากัญมากบุญธรรม (29)

พลังศรัทธาณัฐรมณ์ลิ้นลา (30)

ไทรักธรรมดารารัตน์สีแดง (31)

ภาคีเครือข่ายไทยฉัตรชัยคงเกิด (32)

 

เขต 5

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยเขตห้วยขวางและเขตดินแดง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 กรุงเทพมหานคร

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

ชาติพัฒนายงยุทธวงศ์ธีระสูตร (1)

พลังประชารัฐอรพินทร์เพชรทัต (2)

ประชาชาติอภิเดชชยานนท์เกสรี (3)

ภูมิใจไทยธัชพงศ์ชูดำ (4)

ประชาชนปฏิรูป สมชาย ดุรงค์เดช (5) (ถูกตัดสิทธิ์) – – –

ไทยศรีวิไลย์ณฐบดีอภิญญาตกุล (6)

เสรีรวมไทยกฤตเลิศเศรษฐการ (7)

อนาคตใหม่อดิศรโพธิ์อ่าน (8)

ประชาธิปัตย์ธนาชีรวินิจ (9)*

พลังธรรมใหม่กรรธิมาสันติสุข (10)

ชาติไทยพัฒนาสุทักษ์จิระรัตนวงศ์ (11)

ประชาภิวัฒน์ศุภศักดิ์บุญญะสุต (12)

เพื่อไทยประเดิมชัยบุญช่วยเหลือ (13)

เพื่อชาติสาวิตรีสาทสุทธิ (14)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยจักรทิพย์ปัทมะทิน (15)

ภราดรภาพน้องนุชโทเอ (16)

รวมพลังประชาชาติไทยภาณุพงศ์บัวมาตร (17)

พลังสังคมสมเกียรติมั่นคง (18)

พลังปวงชนไทยทนัฏฐ์ปานโสภณ (19)

ประชานิยมพนิตนุชน้อย (20)

ประชาธิปไตยใหม่ณัฐสุรัชหงษ์วิจิตปรีชา (21)

พลังชาติไทยพงศ์สัคค์พุฒแก้ว (22)

ครูไทยเพื่อประชาชนกวินนิลพานิช (23)

ชาติพันธุ์ไทยเอื้องฟ้างามธุระ (24)

พลังไทยรักไทยสุรีพรสัมโย (25)

พลังท้องถิ่นไทอนุรักษ์รุ่งแจ้ง (26)

มติประชาสุชาติสุวรรณปราโมทย์ (27)

ภาคีเครือข่ายไทยประภัสสรแก้วประเสริฐ (28)

เศรษฐกิจใหม่ปฎิวัติตรองจิตต์ (29)

มหาชนภูเบศร์มงคลวัฒน์ (30)

พลังไทสร้างชาติ มานพ ศุขะพันธุ์ (31) (ถูกตัดสิทธิ์) – – –

ประชาธรรมไทยณภัทรหลวงเมือง (32)

พลังประชาธิปไตยพิชญ์ดาเดอเยซูซ์ (33)

เขต 6

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยเขตราชเทวี เขตพญาไท และเขตจตุจักร (เฉพาะแขวงจตุจักรและแขวงจอมพล)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 กรุงเทพมหานคร

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

ภูมิใจไทยอนุชาญกวางทอง (1)

เสรีรวมไทยภูวพัฒน์ชนะสกล (2)

เพื่อไทยประพนธ์เนตรรังษี (3)

ประชาชนปฏิรูปรพีพจน์เจิมเทียนชัย (4)

ประชานิยมสังวนเจิมแป้น (5)

ชาติพัฒนาณัฏฐ์ปิยะกุลจิรารวีนิภา (6)

รวมพลังประชาชาติไทยดวงกมลดวงสร้อยทอง (7)

อนาคตใหม่คริสโปตระนันทน์ (8)

ชาติไทยพัฒนาพีรชาติยุกตานนท์ (9)

ประชาธิปัตย์อรรถวิชช์สุวรรณภักดี (10)*

พลังประชารัฐภาดาท์วรกานนท์ (11)

เพื่อชาติไชยาประดิษฐธรรม (12)

ประชาชาติวิโรจน์เจษฎาดิลก (13)

ประชาภิวัฒน์เอนกนาคดิลก (14)

พลังท้องถิ่นไทรุจชรินทร์ทองใหญ่ (15)

ไทยศรีวิไลย์พิชัยบุราวาศ (16)

ภราดรภาพสุรภาสวิเชียร (17)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยพลตำรวจตรีสุริยะอยู่เย็น (18)

เพื่อแผ่นดินประวีร์จินดาวรรณ (19)

เศรษฐกิจใหม่สุมณฑาอ่อนนุ่ม (20)

พลังชาติไทยอังศุธรอังคะพินทุ (21)

ครูไทยเพื่อประชาชนพิสิษฐ์พิพัฒน์กุลบุตร (22)

พลังรักภัทรพงศ์วนะไชยเกียรติ (23)

พลังปวงชนไทยขรรค์ชัยแก้วเนตร (24)

มหาชนนภารําไพณนคร (25)

พลังไทสร้างชาติมิตรพลสิทธิกูล (26)

พลเมืองไทยฐาปนีโปร่งรัศมี (27)

มติประชาปริญญางามพัฒนพงศ์ชัย (28)

ภาคีเครือข่ายไทยคชษินกาดัสซา (29)

ประชาธิปไตยใหม่ลาภวัตสุริยสกุลลาภ (30)

เขต 7

เขตการเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วยเขตบางซื่อและเขตดุสิต (เฉพาะแขวงถนนนครไชยศรี)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 กรุงเทพมหานคร

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

ประชาชาติธัญญธำรงอัศวนนท์ (1)

ประชาชนปฏิรูปพรมงคลศรีดี (2)

อนาคตใหม่ปิยะชาติอำนวยเวช (3)

พลังประชารัฐธณิกานต์พรพงษาโรจน์ (4)

ประชาภิวัฒน์กัษณเข็มเพ็ชร (5)

ชาติพัฒนาวิโรจน์จิตรอบอารีย์ (6)

เสรีรวมไทยวรินทรสิรรมย์ (7)

ชาติไทยพัฒนาปฐมพรทิมเพชร (8)

ไทยศรีวิไลย์กฤษยากรสรชัย (9)

เพื่อแผ่นดินสมชาติอ่อนประดิษฐ์ (10)

รวมพลังประชาชาติไทยกันตพลกิตติธากรณ์ (11)

พลังท้องถิ่นไทพิมพ์อรคงอุดม (12)

เพื่อชาติโพยมราษีฤกษ์สำราญ (13)

ภูมิใจไทยอัครนันท์อริยศรีพงษ์ (14)

ประชาธิปัตย์คณวัฒน์จันทรลาวัณย์ (15)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยพลโทหญิงพงษ์รุจีศิริวัฒนะ (16)

เพื่อไทยร้อยตำรวจเอกวัฒนรักษ์สุรนาทยุทธ์ (17)

ประชานิยมพีรยุทธอินทรสุวรรณ (18)

พลังศรัทธาพันเอกสันติโอเงิน (19)

พลังปวงชนไทยอริยะฮุยลัน (20)

ภราดรภาพศจีกาญจน์สรรพช่าง (21)

เศรษฐกิจใหม่ณัทพสิษฐ์ประสานวงศ์ (22)

ครูไทยเพื่อประชาชนกิติพันธ์นันทะสีวะลี (23)

พลังชาติไทยวโรภาสแสงเพชร (24)

มติประชารัฐโรจน์ประสิทธิ์พรกุล (25)

แผ่นดินธรรมวิสุทธิ์โพธ์ิศรี (26)

กลางนิธิศศรีแย้ม (27)

ประชาธรรมไทยอิทธิพลตัตวธร (28)

ประชากรไทยร้อยตํารวจตรีเสน่ห์ชัยทร (29)

มหาชนสันต์สุขไตรเพทพิสัย (30)

ไทรักธรรมกิตติพศกากาเคน (31)

 

เขต 8

เขตการเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วยเขตลาดพร้าวและเขตวังทองหลาง (ยกเว้นแขวงพลับพลา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 กรุงเทพมหานคร

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

เพื่อชาติวีรินทร์ตันเสรีสกุล (1)

พลังประชารัฐกษิดิ์เดชชุติมันต์ (2)

ภูมิใจไทยจิณณาสืบสายไทย (3)

ประชาชาติศิรธันย์แสงสินธุศร (4)

ประชาภิวัฒน์สิทธาแจ้งสุข (5)

เพื่อไทยร้อยโทหญิงสุณิสาทิวากรดำรง (6)

เสรีรวมไทยปิณญาดาตันติมนตรี (7)

ชาติพัฒนากรกฤษณ์วงศ์คุณหยก (8)

พลังธรรมใหม่ผนึกธัญรส (9)

ชาติไทยพัฒนาวราไพรินทร์ธนวริสพร (10)

รวมพลังประชาชาติไทยเจษฎาศรีสุข (11)

อนาคตใหม่ธนเดชเพ็งสุข (12)

ประชาชนปฏิรูปปราชจันทองจีน (13)

ไทยศรีวิไลย์ทนงศักดิ์รักอารมณ์ (14)

พลังท้องถิ่นไทวันสว่างเต็มชำนาญ (15)

ประชาธิปัตย์สรรเสริญสมะลาภา (16)*

ประชานิยมณัฐภรณ์ชมตระกูล (17)

ภราดรภาพรัชพลเกิดศิลป์ (18)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยธนพรรณศุณะมาลัย (19)

กลางสนั่นพานทอง (20)

ประชาธิปไตยใหม่ประสิทธิ์พงษ์สมบัติ (21)

เศรษฐกิจใหม่สุมาลีอินทะสุข (22)

ครูไทยเพื่อประชาชนธัญญธรยุวจิตติ (23)

พลังชาติไทยรุ้งเพชรดิษฐศิริ (24)

พลังรักปริชัยณิชกุลบุญเพ็ง (25)

มหาชนภิญญาภรณ์คงพิทักษ์ (26)

ประชาไทยสิริอรลักษมีธนานันต์ (27)

เพื่อนไทย สันติ การะลพ (28) (ถูกตัดสิทธิ์) – – –

พลเมืองไทยสุธาสินีลาเสือ (29)

ประชาธรรมไทยชัยชนะวงศ์จรรยา (30)

มติประชาเบญสิร์ยาอภิปัญรัศมิ์ (31)

ภาคีเครือข่ายไทยเบญจพรชํานิราชกิจ (32)

ถิ่นกาขาวชาววิไลไพฑูรย์จันทร์วิบูลย์ (33)

พลังศรัทธาชัยนิวัตน์แสนวันนา (34)

เขต 9

เขตการเลือกตั้งที่ 9 ประกอบด้วยเขตหลักสี่และเขตจตุจักร (ยกเว้นแขวงจตุจักรและแขวงจอมพล)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 9 กรุงเทพมหานคร

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

ชาติไทยพัฒนาพลตรีเจริญสุดโสภา (1)

เพื่อไทยสุรชาติเทียนทอง (2)*

ประชาชาตินันทวันอินธิแสง (3)

เพื่อชาติประภัสสรชูทอง (4)

ประชาธิปัตย์พลตำรวจตรีวิชัยสังข์ประไพ (5)

พลังประชารัฐสิระเจนจาคะ (6)

ภูมิใจไทยบวรกิตติ์สันทัด (7)

ชาติพัฒนาชุมพลรุ่งวิชานิวัฒน์ (8)

พลังท้องถิ่นไทศุภกรจงนภาศิริกูร (9)

ประชาชนปฏิรูปธัชชาภิรมย์ชาติ (10)

รวมพลังประชาชาติไทยสุรวัชสุนทรศารทูล (11)

อนาคตใหม่กฤษณุชาสรรเสริญ (12)

เสรีรวมไทยปัณณธรรัตน์ภูริเดช (13)

ประชาภิวัฒน์พิชิตจันทร์ประเสริฐ (14)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยวีรพัสเทพา (15)

ประชานิยมฐิตินันต์ชวนอยู่ (16)

ภราดรภาพณัฐพลวิสุทธิวงศ์ (17)

มติประชาอรอุสางามเบญจวิชัยกุล (18)

พลังประชาธิปไตยพสันต์ดิษเจริญ (19)

เศรษฐกิจใหม่ศักดิภัทร์สวามิวัสดุ์ (20)

พลังปวงชนไทยกรรวิการ์บุตรเนียร (21)

ประชากรไทยกฤษฎาแรงสูงเนิน (22)

ครูไทยเพื่อประชาชนโสพรรณาทิพย์โยธา (23)

พลังชาติไทยฐิตินันทน์แก้วกิตติกาญจนา (24)

พลังไทสร้างชาติจ่าสิบเอกไพบูลย์ภู่ธงแก้ว (25)

พลังสังคมธงชัยเสี่ยงเทียนชัย (26)

พลังศรัทธาสมปองเพิ่มพูล (27)

ประชาธรรมไทยรุ่งโรจน์อิบรอฮีม (28)

มหาชน ฟ้าใส บินสุมัน (29) (ถูกตัดสิทธิ์) – – –

ภาคีเครือข่ายไทยกนกวรรณกล่ําเครือ (30)

 

เขต 10

เขตการเลือกตั้งที่ 10 ประกอบด้วยเขตดอนเมือง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 10 กรุงเทพมหานคร

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

เพื่อไทยการุณโหสกุล (1)*

ภูมิใจไทย นิกกี้ จ้อยเอม (2) (ถูกตัดสิทธิ์) – – –

รวมพลังประชาชาติไทยกัญญาภัคปัญญวัต (3)

เสรีรวมไทยเฉลิมพลอุตรัตน์ (4)

ชาติพัฒนาชนภัทท์จันทรุเบกษา (5)

ชาติไทยพัฒนาพนารัตน์ยุกตานนท์ (6)

เพื่อชาติกุฎารัศมิ์กุลฉัตร (7)

ไทยศรีวิไลย์ว่าที่ร้อยตรีกุลเชษฐจีระออน (8)

ประชาชนปฏิรูปกนกโพธิสุวรรณ (9)

พลังท้องถิ่นไทชาลีชินรุจน์ (10)

ประชาธิปัตย์ธัญญ์นิธิชวรัตน์นิธิโชติ (11)

ประชาชาติวัชรเดชรูปขจร (12)

พลังประชารัฐกนกนุชกลิ่นสังข์ (13)

ประชาภิวัฒน์ณฐกรวรอุไร (14)

สยามพัฒนานาวาอากาศตรีสมศักดิ์วัดสังข์ (15)

ประชานิยมแพทับทิมเพ็ชร (16)

อนาคตใหม่ธนากรชินอุดมพร (17)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยทัศนีย์พันธุ์เพียร (18)

มติประชาวินิตรัตนวงศ์ (19)

พลังชาติไทยโอวาทพรหมพินิจ (20)

เศรษฐกิจใหม่ ปภาวรินท์ กลิ่นฟุ้ง (21) (ถูกตัดสิทธิ์) – – –

ภราดรภาพธกรอําพันธ์เปรม (22)

ครูไทยเพื่อประชาชนนาวาอากาศโทโกสิตแหนผัน (23)

ประชาธิปไตยใหม่ปัณณวิชญ์ไพเราะ (24)

แผ่นดินธรรมสุเมธพลศิริ (25)

ประชาไทยภูวรามาตรศรี (26)

ภาคีเครือข่ายไทยไพบูลย์บรรจง (27)

ประชาธรรมไทยวิสายันต์นีระวงศ์ (28)

ไทรักธรรมวชิรสถาวรัตนกุล (29)

 

เขต 11

เขตการเลือกตั้งที่ 11 ประกอบด้วยเขตสายไหม

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 11 กรุงเทพมหานคร

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

ประชาชาติอรรถภพว่องธนวณิช (1)

รวมพลังประชาชาติไทยธัชนนท์สว่างศรี (2)

ประชาภิวัฒน์สำราญพีระเพ็ญกุล (3)

เสรีรวมไทยชูเดชพันทวี (4)

พลังธรรมใหม่พรทิพย์ศรีสวัสดิ์ (5)

ชาติไทยพัฒนาแปลกมาลีสี (6)

พลังประชารัฐอิทธิพัทธ์เศรษฐยุกานนท์ (7)

ประชาธิปัตย์สมชายเวสารัชตระกูล (8)

เพื่อชาติภาคินนิธิโชติการ (9)

ภูมิใจไทยฉัตรวัชร์ศรีธนะเวทย์ (10)

ประชาชนปฏิรูปสุมาตรจงนบกลาง (11)

เพื่อไทยนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทรรพ (12)*

อนาคตใหม่นิกม์แสงศิรินาวิน (13)

พลังท้องถิ่นไทศักดิ์ชายอินทะแพทย์ (14)

ชาติพัฒนาพลโทอนุมนตรีวัฒนศิริ (15)

ประชานิยมดุษฎีอังคณาวิศัลย์ (16)

พลังชาติไทยกิตติภพสิงอ่อน (17)

ประชาธิปไตยใหม่นวพัฒน์มโนหวัน (18)

เศรษฐกิจใหม่สมชายยนวิลาศ (19)

พลังปวงชนไทยกิตติธรเตชะกฤตเมธีพงศ์ (20)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยธนนริศร์ทิมทองกุลเสฏฐ์ (21)

ครูไทยเพื่อประชาชนอํานาจสุดใจนาค (22)

ไทยรักษาชาติขัตติยดาไชยโย (23)

ภราดรภาพธันย์สิตาชัยภูวเวโรจน์ (24)

ประชาไทยกัญญาปาลกะวงศ์ณอยุธยา (25)

พลังไทสร้างชาติสิบเอกสิทธิชัยแสงพันธุ์ (26)

ประชาธรรมไทยทัศนีย์วรรณชมดี (27)

พลังศรัทธากษาปณ์บริบูรณ์ (28)

สามัญชนเอกวัฒน์พิมพ์สวรรค์ (29)

ไทยศรีวิไลย์สิริสุขจันทร์แดง (30)

ภาคีเครือข่ายไทยพิทยาเชิดชูบัณฑิต (31)

 

เขต 12

เขตการเลือกตั้งที่ 12 ประกอบด้วยเขตบางเขน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 12 กรุงเทพมหานคร

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

อนาคตใหม่เอราวัณวานิชย์หานนท์ (1)

พลังธรรมใหม่ณัฐดนัยชนิตร์วัฒน์ (2)

เพื่อชาติปิยะพงษ์สาครเย็น (3)

รวมพลังประชาชาติไทยณัฐกรมั่นจิตต์ (4)

ชาติพัฒนาสมศักดิ์ภมรเรวดี (5)

ประชาธิปัตย์รัฐพงศ์ระหงษ์ (6)

ชาติไทยพัฒนาวริยดาสาสิงห์ (7)

เพื่อไทยอนุสรณ์ปั้นทอง (8)*

พลังท้องถิ่นไทประสพโชคธรรมรักษา (9)

ประชาชาติมนตรีบุญจรัส (10)

ภูมิใจไทยปราณีเชื้อเกตุ (11)

พลังประชารัฐนพวรรณหัวใจมั่น (12)

เสรีรวมไทยธนกฤตธนิศราพงศ์ (13)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยสมบัติตั้งก่อเกียรติ (14)

มหาชนธีติมาพวงเพชรลาภ (15)

ประชาชนปฏิรูปปรีดาลิ้มนนทกุล (16)

มติประชานาตยามาลีแย้ม (17)

ภราดรภาพเอนกสนามชัย (18)

เพื่อแผ่นดินพรตชนกจินดาวรรณ (19)

ประชานิยมอัคราเชนทร์ปิ่นวันนา (20)

ประชาธิปไตยใหม่อิทธิพงศ์พงษ์สมบัติ (21)

ทางเลือกใหม่วชิระแซ่ตั้ง (22)

พลังปวงชนไทยกิตติพงศ์ท่าพิกุล (23)

เศรษฐกิจใหม่วัชรินทร์อนันต์หน่อ (24)

พลังชาติไทยสุชาติตาคํา (25)

ครูไทยเพื่อประชาชนกนิษฐาทองอินทร์ (26)

พลังไทยรักไทยวิมลทิพย์มนมณีไทย (27)

ประชาภิวัฒน์ธนาวุฒิอาจจําเนียร (28)

ประชาไทยอนุภาพวรรณวิชิต (29)

ประชาธรรมไทยเดชาธรรุ่งสว่างหิรัณย์ (30)

พลังไทสร้างชาติวิชัยศุขะพันธุ์ (31)

ประชากรไทยสอาดคงสกุล (32)

ภาคีเครือข่ายไทยสิริรัชช์กรอริยธนันกร (33)

 

เขต 13

เขตการเลือกตั้งที่ 13 ประกอบด้วยเขตบางกะปิและเขตวังทองหลาง (เฉพาะแขวงพลับพลา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 13 กรุงเทพมหานคร

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

เพื่อชาติพิมานมาศภิญญาวัฒน์ (1)

รวมพลังประชาชาติไทยเกตินิคมกฤษณะเศรณี (2)

เพื่อแผ่นดินอรรถชาญวิชัย (3)

ชาติไทยพัฒนาร้อยตำรวจเอกศักดิ์ชัยจีรพรชัย (4)

เพื่อไทยตรีรัตน์ศิริจันทโรภาส (5)

ภูมิใจไทยอัครกฤษนุ่นจันทร์ (6)

พลังธรรมใหม่พรประชาพรรษาสกุล (7)

ประชาธิปัตย์พริษฐ์วัชรสินธุ (8)

พลังประชารัฐฐิติภัสร์โชติเดชาชัยนันต์ (9)

อนาคตใหม่ณิชชาบุญลือ (10)

ประชาภิวัฒน์สมธีร์แก้วกา (11)

ชาติพัฒนาพรเทพจันทรนิภ (12)

พลังท้องถิ่นไทกรศิรินาม (13)

ประชาชาติวรลักษณ์ศรีสอาด (14)

ประชาชนปฏิรูปภัทรวรรธน์ประวาหะนาวิน (15)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยอภินันท์ปลอดเปลี่ยว (16)

เสรีรวมไทยเบญจรงค์สวัสดิ์พาณิชย์ (17)

ภราดรภาพสรสัณห์อาภาภิรม (18)

ประชานิยมศิรินทรอินทร (19)

ประชาธิปไตยใหม่สมยงค์ชมภูวิเศษ (20)

เศรษฐกิจใหม่นิตยาชูกําเหนิด (21)

ทางเลือกใหม่อานนท์ไชยดวง (22)

ครูไทยเพื่อประชาชนกิตติชัยสิงหบุตร (23)

พลังไทยรักไทยธนาวุฒิบุญฤทธิ์ (24)

พลังประชาธิปไตยพิทักษ์สุริยันต์ (25)

พลังชาติไทยเลิศเดชรักไทย (26)

มหาชนธีรพัฒน์บุญภิรักษ์ (27)

พลังปวงชนไทยคมฐณิษฎ์ภษิกุญ (28)

พลเมืองไทยเรวัตปิยโชติสกุลชัย (29)

ประชาธรรมไทยจอมพจน์สร้อยสุวรรณ (30)

ไทรักธรรมมนตรีศิริวัฒนาวรากร (31)

 

เขต 14

เขตการเลือกตั้งที่ 14 ประกอบด้วยเขตบึงกุ่มและเขตคันนายาว (เฉพาะแขวงรามอินทรา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 14 กรุงเทพมหานคร

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

ประชาชาติสรายุทธ์นาทะพันธ์ (1)

ภราดรภาพอัญชัญชูสกุล (2)

ประชาภิวัฒน์ฉวีวรรณอิ่มชื่น (3)

เสรีรวมไทยทัฬอิญจิรเปรมธนิก (4)

เพื่อไทยพลภูมิวิภัติภูมิประเทศ (5)*

ประชาธิปัตย์พรพรหมวิกิตเศรษฐ์ (6)

ชาติพัฒนาณปภัชจำปา (7)

ภูมิใจไทยชูชีพตรีโภคา (8)

พลังประชารัฐณริชผลานุรักษา (9)

อนาคตใหม่ศุภชัยกุลโชควณิช (10)

ชาติไทยพัฒนาปองเดชภิรมย์ (11)

พลังธรรมใหม่อำนวยอินทสร (12)

ประชาชนปฏิรูปประทีปมุสิกชาติ (13)

รวมพลังประชาชาติไทยแมนเจริญวัลย์ (14)

เพื่อชาติชวิศชุมพล (15)

ไทยศรีวิไลย์ตฤณธัปเทพประสิทธิ์ (16)

มหาชนณัฐวรรธน์ถิระวัฒน์ (17)

ประชานิยมธรรมศักดิ์เติมจิตรอารีย์ (18)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยว่าที่ร้อยโทวีรพลวงษ์มะเซาะ (19)

อนาคตไทยประวัติเทียนขุนทด (20)

 

เขต 15

เขตการเลือกตั้งที่ 15 ประกอบด้วยเขตมีนบุรีและเขตคันนายาว (เฉพาะแขวงคันนายาว)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 12 กรุงเทพมหานคร

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

ประชาธิปัตย์ธนัตถ์ธนากิจอำนวย (1)

อนาคตใหม่อิงควัศอมาตยกุล (2)

พลังท้องถิ่นไทกัญญฌัชพรารักษ์ (3)

ประชานิยมสุรินทร์งามขำ (4)

ประชาภิวัฒน์ว่าที่ร้อยตรีศิริชัยเอมสอาด (5)

เพื่อไทยวิชาญมีนชัยนันท์ (6)*

ภูมิใจไทยพงศ์ไพศาลมะลูลีม (7)

เพื่อชาติสำคัญต่อชาติเอี่ยมอ่ำ (8)

ชาติพัฒนากันตชนม์ศิวะพิมล (9)

ประชาชนปฏิรูปพัลลภมีพันธ์ (10)

ประชาชาติทัศนีย์ชลายนเดชะ (11)

พลังประชารัฐชาญวิทย์วิภูศิริ (12)

เสรีรวมไทยคณิตสุขรัตน์ (13)

ชาติไทยพัฒนากอบชัยซาบุตร (14)

ไทยศรีวิไลย์บัณฑิตพงศ์พรพิรุณ (15)

รวมพลังประชาชาติไทยภัทพรธนวัฒน์ธาดา (16)

 

เขต 16

เขตการเลือกตั้งที่ 16 ประกอบด้วยเขตคลองสามวา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 16 กรุงเทพมหานคร

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

ประชาชาติฐาคณิษฐ์พรทองประเสริฐ (1)

ภราดรภาพนพฤทธิ์แพทยานนท์ (2)

ชาติไทยพัฒนาเทวาปาลกะวงศ์ณอยุธยา (3)

ภูมิใจไทยบุญมีพิบูลย์คณารักษ์ (4)

เสรีรวมไทยนิพัทธ์พนธ์สุวรรณชนะ (5)

เพื่อไทยจิรายุห่วงทรัพย์ (6)*

ประชาชนปฏิรูปธนพลนิมิตตานนท์ (7)

ประชาภิวัฒน์ว่าที่ร้อยตำรวจตรีกอบโชคบุญจันทร์ (8)

ชาติพัฒนาปริญญามานวงค์ (9)

รวมพลังประชาชาติไทยกิตติศักดิ์ทาทิพย์ (10)

พลังประชารัฐเกศกานดาอินช่วย (11)

ประชาธิปัตย์ฮูวัยดีย๊ะพิศสุวรรณอุเซ็ง (12)

อนาคตใหม่วาทิศธนกิจกาศมณี (13)

พลังท้องถิ่นไทธนพลธราพร (14)

ถิ่นกาขาวชาววิไลรุ่งฤดีกิตธารเมธี (15)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยทัดดาวพุ่มสอาด (16)

เพื่อชาติเตชะธรสุขชัยศรี (17)

ประชานิยมรสรินวงค์เมตตา (18)

 

เขต 17

เขตการเลือกตั้งที่ 17 ประกอบด้วยเขตหนองจอก

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 17 กรุงเทพมหานคร

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

อนาคตใหม่จุฬาลักษณ์รุ่งเรืองมงคล (1)

พลังปวงชนไทยเทเวศวร์ทองศรี (2)

พลังประชาธิปไตยชุมพลพุฒซ้อน (3)

รวมพลังประชาชาติไทยวสันต์มีวงษ์ (4)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยสมัยเปลี่ยนเดชา (5)

ประชาธิปัตย์เบญญาภาเกษประดิษฐ (6)

เสรีรวมไทยเสนาะเพ็ชบุรี (7)

ภูมิใจไทยสุรชัยเปล่งแสง (8)

เพื่อไทยไพโรจน์อิสระเสรีพงษ์ (9)*

พลังประชารัฐศิริพงษ์รัสมี (10)

พลังธรรมใหม่พูนลาภสุมะนะ (11)

ประชาชนปฏิรูปภูวกรรัตนพานิช (12)

ชาติพัฒนาชัชชัยธรรมแสงสีเงิน (13)

พลังท้องถิ่นไทบุษบาพุ่มพวง (14)

ประชานิยมวิภาคตันติกิจชาญชัย (15)

ชาติไทยพัฒนาอวยชัยปิยธรรมชัย (16)

เพื่อชาติเพชรพงษ์พงษ์สิทธิศักดิ์ (17)

ไทยศรีวิไลย์ธนวัฒน์พุกอุย (18)

ภราดรภาพพลอยปภัคเจนวิวัฒน์สกุล (19)

 

เขต 18

เขตการเลือกตั้งที่ 18 ประกอบด้วยเขตลาดกระบัง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 18 กรุงเทพมหานคร

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

พลังประชารัฐวิสูตรสำเร็จวาณิชย์ (1)

เสรีรวมไทยวันชัยรัตนขจรไชย (2)

ชาติไทยพัฒนาเชาวฤทธิ์ทรงนวรัตน์ (3)

ประชาชาติธนวัฒน์ศรีสุข (4)

พลังท้องถิ่นไทนาวาอากาศตรีปุญณัฐส์นำพา (5)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยบุญเกิดโรจนดิษฐ์ (6)

พลังธรรมใหม่พุฒิพรชัยพัฒนาบุญไพบูลย์ (7)

ภูมิใจไทยสมศักดิ์ศรีสมุทร์ (8)

ประชาธิปัตย์อนันต์ฤกษ์ดี (9)

ชาติพัฒนาณเดโชตันต้นตระกูล (10)

อนาคตใหม่เอกฤทธิเจียกขจร (11)

ประชาภิวัฒน์มัธชัยยะอุ่นซิม (12)

เพื่อชาติสนองพลการะเกษ (13)

รวมพลังประชาชาติไทยสุเทพบรรจง (14)

เพื่อไทยธีรรัตน์สำเร็จวาณิชย์ (15)*

ประชานิยมกันตพงศ์เกิดเจริญ (16)

 

เขต 19

เขตการเลือกตั้งที่ 19 ประกอบด้วยเขตสะพานสูงและเขตประเวศ (เฉพาะแขวงประเวศ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 19 กรุงเทพมหานคร

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

เพื่อไทยวิตต์ก้องธรนินทร์ (1)

ประชาภิวัฒน์แมนสมจิตต์ (2)

อนาคตใหม่สุรกฤณลิมปรัทกาญจนา (3)

เพื่อแผ่นดินวันชัยรัตนเมธีดล (4)

รวมพลังประชาชาติไทยปราโมทย์บุญชู (5)

เพื่อชาติตะวันกาญจนะโกมล (6)

ชาติไทยพัฒนานพดลวรศรี (7)

ภูมิใจไทยสามารถหวังพิทักษ์ (8)

พลังประชารัฐประสิทธิ์มะหะหมัด (9)

ชาติพัฒนาเขมจิราพชรจรวยพร (10)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยมัทนาศรีกระจ่าง (11)

ประชาชนปฏิรูปคำออนแก้วอินศรี (12)

พลังธรรมใหม่ทวีพัฒนาบุญไพบูลย์ (13)

ประชาธิปัตย์นาถยาแดงบุหงา (14)*

พลังท้องถิ่นไทไพฑูรย์ดาณีสมัน (15)

เสรีรวมไทยปรีชาชัยพิพรรธน์ธนาดุล (16)

ประชาชาติมูฮัมหมัดรุสดีเชคฮารูณ (17)

ภราดรภาพไชยพรพรตรีสัตย์ (18)

 

เขต 20

เขตการเลือกตั้งที่ 20 ประกอบด้วยเขตสวนหลวงและเขตประเวศ (ยกเว้นแขวงประเวศ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 20 กรุงเทพมหานคร

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

เพื่อชาตินภาพัฒน์เอนกพงษ์ (1)

อนาคตใหม่มณฑลโพธิ์คาย (2)

เสรีรวมไทยศตคุณจูฑะพุทธิ (3)

ประชาภิวัฒน์อธิภพบัวเผื่อน (4)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยณฐกรแพรไพศาล (5)

พลังประชารัฐธันวาไกรฤกษ์ (6)

ไทยรักษาชาติธกรเลาหพงศ์ชนะ (7)

รวมพลังประชาชาติไทยณรงค์จงแจ่มฟ้า (8)

ชาติพัฒนาพงษ์สวัสดิ์วงศ์ธีระสูตร (9)

ประชาชนปฏิรูปบัญญัติทองประสงค์ (10)

ประชาธิปัตย์สามารถมะลูลีม (11)*

ประชาชาติตอฮานาคนาวา (12)

ภูมิใจไทยณัทวุฒิหมัดนุรักษ์ (13)

ชาติไทยพัฒนาวรทัศน์ทิมกระจ่าง (14)

พลังท้องถิ่นไทภูมิเศรษฐพุทธวงศ์ (15)

มหาชนทินนาถวัฒนวิทย์ (16)

 

เขต 21

เขตการเลือกตั้งที่ 21 ประกอบด้วยเขตพระโขนงและเขตบางนา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 21 กรุงเทพมหานคร

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

เพื่อชาติณัฐภัสสรธนาบวรพาณิชย์ (1)

พลังประชารัฐจักรีรัตน์แสงวารี (2)

ชาติไทยพัฒนาวาสนาคร้ามวงษ์ (3)

พลังธรรมใหม่ศุภโชติบริสุทธิ์พงศ์ (4)

อนาคตใหม่สมเกียรติถนอมสินธุ์ (5)

ประชาธิปัตย์สุทธิปัญญาสกุลวงศ์ (6)*

ประชาชาติทวีพงศ์สุธรรมพันธุ์ (7)

ภูมิใจไทยสมัยโกกเจริญพงศ์ (8)

เสรีรวมไทยศิวโรจณ์แสงจรัสโชติ (9)

ประชาชนปฏิรูปนัทธมนจิระคุณ (10)

ประชาภิวัฒน์ชยุตฐิติทรงภพ (11)

ไทยรักษาชาติกวีวงศ์อยู่วิจิตร (12)

ประชานิยมชัญญาพงศ์ผลิน (13)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยสวิชญาวาทะพุกกะณะ (14)

รวมพลังประชาชาติไทยศิรพัศปัญญาทวีกูล (15)

กลางบุญเรืองคำศิลา (16)

 

เขต 22

เขตการเลือกตั้งที่ 22 ประกอบด้วยเขตบางกอกใหญ่ เขตคลองสาน และเขตธนบุรี (ยกเว้นแขวงดาวคะนอง แขวงบุคคโล และแขวงสำเหร่)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 22 กรุงเทพมหานคร

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

พลังท้องถิ่นไทโชคชัยอินทรประเสริฐ (1)

รวมพลังประชาชาติไทยฤทธิ์กรเทศน์สาลี (2)

ทางเลือกใหม่สมชายจรุญวงษ์ (3)

เสรีรวมไทยวันชัยชัยณรงค์โลกา (4)

ชาติไทยพัฒนาจิรเสกข์วัฒนมงคล (5)

ประชาชาติพันตำรวจโทวัลลภณนคร (6)

อนาคตใหม่เท่าพิภพลิ้มจิตรกร (7)

ไทยศรีวิไลย์อโนชาสกุลธนพันธ์ (8)

ชาติพัฒนาสุรพลเมฆะอำนวยชัย (9)

ไทยรักษาชาติสรารินชาลีวรรณ (10)

พลังประชารัฐศันสนะสุริยะโยธิน (11)

ประชาภิวัฒน์ร้อยตำรวจโทบุญทวีคณโฑแก้ว (12)

ภูมิใจไทยสายรุ้งปิ่นโมรา (13)

ประชาธิปัตย์สุรันต์จันทร์พิทักษ์ (14)*

เพื่อชาติเรือเอกสำรวมบุญทัน (15)

แผ่นดินธรรมมนต์สัณฑ์อรรถปรีชาพล (16)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยจุมพฏกระบวนยุทธเลขะพันธุ์ (17)

ประชานิยมกวินรัตน์หิรัญศิริภาคย์ (18)

ภราดรภาพกุลภัสสรณ์ฤกษ์ศิริรัตน์ (19)

กลางจันทนาแสนสำราญ (20)

 

เขต 23

เขตการเลือกตั้งที่ 23 ประกอบด้วยเขตจอมทองและเขตธนบุรี (เฉพาะแขวงดาวคะนอง แขวงบุคคโล และแขวงสำเหร่)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 23 กรุงเทพมหานคร

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

อนาคตใหม่โชติพิพัฒน์เตชะโสภณมณี (1)

ภราดรภาพอัครกิตติ์ซิ้มเจริญ (2)

ภูมิใจไทยสุวัฒน์ม่วงศิริ (3)

ประชาธิปัตย์นันทพรวีรกุลสุนทร (4)*

พลังประชารัฐทิพานันศิริชนะ (5)

เพื่อไทยธวัชชัยทองสิมา (6)

ประชาชาติศิวะศักย์แนวจันทร์ (7)

เพื่อชาติสินธิชัยบุญประกอบ (8)

รวมพลังประชาชาติไทยวีระศักดิ์แจ่มแจ้ง (9)

เสรีรวมไทยธิติพัทธ์นรวิทย์โชติกุล (10)

ชาติไทยพัฒนากชนาราเล้าสมบูรณ์ (11)

พลังท้องถิ่นไทอดุลย์วุฒิเนตร (12)

ประชาชนปฏิรูปสุพัตราสำเร็จสุข (13)

ชาติพัฒนาสราวุฒิวิรุฬห์ธนวงศ์ (14)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยธีรชัยสุโชคชัยกุล (15)

ประชานิยมลดาพัชร์สร้อยสุดารัตน์ (16)

กลางสมสุขสวัสดิ์ใหม่ (17)

 

เขต 24

เขตการเลือกตั้งที่ 24 ประกอบด้วยเขตราษฎร์บูรณะและเขตทุ่งครุ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 24 กรุงเทพมหานคร

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

เสรีรวมไทยมณีวรรณเกตุบุญลือ (1)

รวมพลังประชาชาติไทยวสุวงษ์เจริญ (2)

ประชาชาติดุสิตศาสนอนันต์ (3)

อนาคตใหม่ทศพรทองศิริ (4)

ชาติไทยพัฒนาอมรศักดิ์สินเหลือ (5)

พลังประชารัฐไกรเสริมโตทับเที่ยง (6)

พลังท้องถิ่นไทชัยณรงค์ธีรการุณวงศ์ (7)

ภูมิใจไทยไสวโชติกะสุภา (8)

เพื่อชาติวิฬารีสว่างพลกรัง (9)

ชาติพัฒนาสุเมธีวรรณศิริกุล (10)

พลังธรรมใหม่สัญชัยอยู่ไพศาล (11)

ประชาธิปัตย์สาทรม่วงศิริ (12)

ไทยรักษาชาตินพสรัญวรรณศิริกุล (13)

ประชาชนปฏิรูปวรมนเล็กใบ (14)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยสุขเกษมแพรมณี (15)

ประชานิยมมนมนัสศิวรังสรรค์ (16)

กลางศรุตคงตระกูล (17)

แผ่นดินธรรมสุธีทองสวัสดิ์(19)

 

เขต 25

เขตการเลือกตั้งที่ 25 ประกอบด้วยเขตบางขุนเทียน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 25 กรุงเทพมหานคร

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

ภูมิใจไทยสมศักดิ์ลีลาสถาพรกูร (1)

อนาคตใหม่ณัฐชาบุญไชยอินสวัสดิ์ (2)

เสรีรวมไทยนิวัฒน์ไชยมิ่ง (3)

ชาติไทยพัฒนาปิยะพัชร์เนตรน้อยสกุล (4)

พลังประชารัฐธีทัชฐ์เกียรติลดารมย์ (5)

รวมพลังประชาชาติไทยคมกรเกียรติวิทยากุล (6)

พลังท้องถิ่นไทสวัสดิ์จำปาศรี (7)

ประชาธิปัตย์สากลม่วงศิริ (8)*

ประชาภิวัฒน์ประเสริฐทองลือ (9)

ไทยรักษาชาติกมลพัฒน์ปุงบางกะดี่ (10)

เพื่อชาติสุไพรพลช่วยชู (11)

ไทยศรีวิไลย์ไพรัชเศวกวงศ์ (12)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยรัตนพรโอภาสพิมลธรรม (14)

ภราดรภาพธิติกรณ์ชาวบ้านเกาะ (15)

ประชาชาติวริศราเกษมศรี (16)

ประชานิยมนิธิโชติมานะธัญญา (17)

กลางจันทร์จิราเกษมศรีนิวฒนา (18)

 

เขต 26

เขตการเลือกตั้งที่ 26 ประกอบด้วยเขตบางบอนและเขตหนองแขม (เฉพาะแขวงหนองแขม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 26 กรุงเทพมหานคร

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

รวมพลังประชาชาติไทยวีรญาอังศุธรถาวริน (1)

พลังท้องถิ่นไทสมยศลักษณะสมบูรณ์ (2)

ประชานิยมหนึ่งช่วยชู (3)

เพื่อชาติเศษฐวิชช์ศิริโภคานุสรณ์ (4)

เสรีรวมไทยว่าที่ร้อยตรีธนกรเจียโหงว (5)

ไทยศรีวิไลย์อนุรักษ์อมรเมตตาจิต (6)

ภราดรภาพสมชายพวงมาลัย (7)

ประชาธิปัตย์พันตำรวจเอกสามารถม่วงศิริ (8)*

อนาคตใหม่กันต์พงษ์ประยูรศักดิ์ (9)

ชาติพัฒนาชัยนันท์ขันทะชา (10)

ประชาชนปฏิรูปศศิยาบุตรเนียร (11)

ภูมิใจไทยศิลปชัยบุญราย (12)

เพื่อไทยวันอยู่บำรุง (13)

พลังประชารัฐวัชระกรรณิการ์ (14)

ชาติไทยพัฒนาก่อเกียรติขันทอง (15)

ประชาภิวัฒน์สิครินทร์ดามพ์วิจิตร (16)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยวรพลเตรียมเวชวุฒิไกร (17)

ประชาชาติชวิกาไตรศิวะกุล (18)

กลางดนิตาวงค์รัตน์ (19)

 

เขต 27

เขตการเลือกตั้งที่ 27 ประกอบด้วยเขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม (เฉพาะแขวงหนองค้างพลู) และเขตตลิ่งชัน (เฉพาะแขวงฉิมพลีและแขวงตลิ่งชัน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 27 กรุงเทพมหานคร

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

ชาติพัฒนายุทธนาโตอาจ (1)

ชาติไทยพัฒนาธนธัสสาสิงห์ (2)

เพื่อไทยพันตำรวจโทวันชัยฟักเอี้ยง (3)

ภูมิใจไทยปกาสิตตราชื่นต้อง (4)

ประชาชาติวิษุวัตเจริญขวัญเมือง (5)

ไทยศรีวิไลย์กฤดิทัชแสงธนโยธิน (6)

อนาคตใหม่จิรวัฒน์อรัณยกานนท์ (7)

ประชาธิปัตย์เอกนัฏพร้อมพันธุ์ (8)*

ประชาชนปฏิรูปอำนาจการสมจิตร์ (9)

พลังท้องถิ่นไทบุญรุ่งเต๋งจงดี (10)

เสรีรวมไทยเกศศิริเรืองกาญจนเศรษฐ์ (11)

รวมพลังประชาชาติไทยอุมาทิณีลกกะบูน (12)

ประชาภิวัฒน์มิตรศิลป์ธิกะ (13)

พลังประชารัฐบุณณดาสุปิยพันธุ์ (14)

ภราดรภาพสุวลักษณ์พวงมาลัย (15)

เพื่อชาติบุญลือนุ้ยเมือง (16)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยปรีชาลูกบัว (17)

 

เขต 28

เขตการเลือกตั้งที่ 28 ประกอบด้วยเขตบางแค

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 28 กรุงเทพมหานคร

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

ภูมิใจไทยจิตรภณทิพย์โภคาสกุล (1)

ชาติไทยพัฒนาสมเจตต์มากสมบูรณ์ (2)

เพื่อไทยวัฒนาเมืองสุข (3)

พลังประชารัฐกฤชนนท์อัยยปัญญา (4)

รวมพลังประชาชาติไทยปรเมศวร์นาคเทวัญ (5)

ประชาชาติปรีชาวัชระนัย (6)

เพื่อชาติศิริพงศ์มหศิริไพศาล (7)

ชาติพัฒนาเยาวภาบุรพลชัย (8)

อนาคตใหม่ณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ (9)

ประชาธิปัตย์อรอนงค์คล้ายนก (10)*

ประชาชนปฏิรูปประจักษ์มนต์ประเสริฐ (11)

เสรีรวมไทยพลตำรวจโทจุตติธรรมมโนวานิช (12)

ประชาภิวัฒน์ณัฐพลศิริสว่าง (13)

พลังท้องถิ่นไทชวัลรัตน์เข็มหนู (14)

ภราดรภาพอมรรัตน์อัครอมรพงศ์ (15)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยลีลาวดีน้ำหยด (16)

ประชานิยมกรกชเติมรุ่งเรืองเลิศ (17)

 

เขต 29

เขตการเลือกตั้งที่ 29 ประกอบด้วยเขตภาษีเจริญและเขตตลิ่งชัน (ยกเว้นแขวงฉิมพลีและแขวงตลิ่งชัน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 12 กรุงเทพมหานคร

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

เสรีรวมไทยจิรพัฒน์สัจยากร (1)

เพื่อชาติสราวุธยุติโยธิน (2)

ประชาธิปัตย์วิลาศจันทร์พิทักษ์ (3)*

ประชาชาติปริญญากิจยิ่งยง (4)

ชาติพัฒนาปัณย์วีร์อิสริยาพร (5)

อนาคตใหม่ทวีชัยวงศ์ไพโรจน์กุล (6)

ประชาชนปฏิรูปภัทรพลหมดมลทิน (7)

ภูมิใจไทยชูชาติยิ้มงาม (8)

พลังท้องถิ่นไทชญาพัฒน์โปร่งปรีชา (9)

พลังธรรมใหม่นาวาเอกประพันธ์โชติอาภรณ์ร.น. (10)

เพื่อไทยสุภาภรณ์คงวุฒิปัญญา (11)

ประชาภิวัฒน์วันชัยเวชพานิช (12)

ชาติไทยพัฒนาปุณฐิภาภัคร์สุวรรณราช (13)

รวมพลังประชาชาติไทยกชพงศ์โรจน์ไพศาลกิจ (14)

พลังประชารัฐณพงศ์นพเกตุ (15)

ภราดรภาพนิธิศอังศุกุลธร (16)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยฐิตินันท์ศิริวสุธา (17)

กลางอภัสนันท์ชูเชิด (18)

 

เขต 30

เขตการเลือกตั้งที่ 30 ประกอบด้วยเขตบางกอกน้อยและเขตบางพลัด

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 12 กรุงเทพมหานคร

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

รวมพลังประชาชาติไทยสมพงษ์สวัสดิสุข (1)

ชาติพัฒนาคุ้งจารึกเสถียร (2)

ชาติไทยพัฒนาแพรวพรรณสวนพราย (3)

อนาคตใหม่ณัฐชนนจิตต์สง่า (4)

ภูมิใจไทยเพิ่มพรตุทานนท์ (5)

เพื่อไทยพงศ์พันธ์ยอดเมืองเจริญ (6)

เสรีรวมไทยยิ่งยงค์จิตเพียรธรรม (7)

พลังประชารัฐจักรพันธ์พรนิมิตร (8)

พลังท้องถิ่นไทภัทร์ฐิตาทุมเกิด (9)

ประชาธิปัตย์รัชดาธนาดิเรก (10)*

ประชาชนปฏิรูปมนูญนกยูงทอง (11)

เพื่อชาติรัชนกศรีทองแท้ (12)

ประชาชาติว่าที่ร้อยตรีณัฐฐากูรศรีธนกฤตชโยดม (13)

เพื่อแผ่นดินอมรเทพหวังแก้ว (14)

ประชานิยมธนบดีอินทวีโร (15)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยวรินดาวราพันธ์ (16)

ภราดรภาพพิเชษฐ์ไทยนิยม (17)

พลังชาติไทยสิริวรรณโชติพันธุ์ (18)

พลังไทยรักชาติทศพรสายสุด (19)


Facebook Comments