ผลการเลือกตั้ง 2562 ขอนแก่น นับคะแนน ล่าสุด

ผลเลือกตั้ง-2562-ขอนแก่น-นับคะแนน-ล่าสุด
ผลเลือกตั้ง-2562-ขอนแก่น-นับคะแนน-ล่าสุด

ประกาศ ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส) จังหวัดขอนแก่น 2562 ล่าสุด

การเลือกตั้ง ขอนแก่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 กกต. เผยว่า มติ กกต.ได้กำหนดวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้ง โดยจะใช้วันที่ 4-8 ก.พ.62 เป็นวันรับสมัคร ส.ส. และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันที่ 15 ก.พ. สำหรับการลงคะแนนนอกราชอาณาจักร 4-16 มี.ค. และจะลงคะแนนนอกเขต 17 มีนาคม

การเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่จะเกิดขึ้นนี้ ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์หลังจากเหตุการณ์รัฐประหาร อันนำประเทศร้างลาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยมาถึง 5 ปี นอกจากนี้ ความพิเศษของการเลือกตั้งครั้งนี้คือมีผู้สมัครส.ส.กว่า 1.4 หมื่นคน มากกว่าเลือกตั้งครั้งก่อน 3.5 เท่า

ผลการนับคะแนน การเลือกตั้ง จังหวัด ขอนแก่น

รออัพเดท ประกาศผล

 

แบ่งเขต เลือกตั้ง ขอนแก่น 2562 รายชื่อผู้สมัคร สส

เขต 1

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลเมืองเก่า และตำบลบ้านเป็ด)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดขอนแก่น

 

พลังประชารัฐภพธรแก้วขัน (1)

อนาคตใหม่ฐิตินันท์แสงนาค (2)

ประชาธิปไตยใหม่สานิตย์สุภเลิศ (3)

เพื่อไทยพัฒนาร้อยตรีเรืองชัยพลเสนา (4)

เสรีรวมไทยพันตำรวจเอกกิตติกูรกาญจนสกุล (5)

ประชาภิวัฒน์จุมพลสวัสดิผล (6)

เพื่อนไทยเริ่มสามหมอ (7)

พลังท้องถิ่นไทปรีชาสีวงษ์ (8)

สยามพัฒนารังสฤษดิ์เส่งมูล (9)

เพื่อไทยจักรินพัฒน์ดำรงจิตร (10)*

ชาติไทยพัฒนาลักษณาแกล้วกล้าหาญ (11)

ประชาธิปัตย์จิตติเชิดชู (12)

รวมพลังประชาชาติไทยวิฑูรย์กมลนฤเมธ (13)

ประชานิยมอนุชาทองยา (14)

ประชาชาติโตบูรพาสิมมาทัน (15)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยคำปอนวงศ์สละ (16)

แผ่นดินธรรมปพนทุมพัฒน์ (17)

ภูมิใจไทยบุญคงดวงจันคำ (18)

เพื่อแผ่นดินจารุณีศรีชา (19)

เศรษฐกิจใหม่สวาทฮาดภักดี (20)

ชาติพัฒนาพิตตินันท์รู้กิจ (21)

พลังไทยรักไทยพัชราเคนไชยวงศ์ (22)

พลังปวงชนไทยทวีศักดิ์บุญระมี (23)

เพื่อชาติสมภพวงศ์ก่อ (24)

พลังครูไทยสนองเพชรสังหาร (25)

 

เขต 2

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอซำสูงและอำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตำบลโคกสี ตำบลบึงเนียม ตำบลพระลับ ตำบลดอนหัน ตำบลท่าพระ ตำบลดอนช้าง ตำบลบ้านหว้า ตำบลบ้านทุ่ม ตำบลแดงใหญ่ ตำบลศิลา และตำบลหนองตูม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดขอนแก่น

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

ชาติพัฒนาถิ่นไทยไชยฤทธิเดช (1)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยวรพจน์วงศ์สง่า (2)

ภูมิใจไทยกิตติพงษ์เต็มยงค์ (3)

ประชาภิวัฒน์เข็มพรมาตสมบัติ (4)

พลังประชารัฐวัฒนาช่างเหลา (5)

เศรษฐกิจใหม่ร้อยตรีลานบุญสีลา (6)

อนาคตใหม่สันชัยทะคง (7)

เพื่อนไทยสมบุญยะมุลณี (8)

ประชานิยมอัษฎาวุธวงษ์ชัย (9)

เสรีรวมไทยธีระศักดิ์ศรีเมืองบุญ (10)

รวมพลังประชาชาติไทยสุพัฒน์ปัสสาคร (11)

ชาติไทยพัฒนาอุทัยหานนท์ (12)

พลังท้องถิ่นไทศุภฤกษ์พุทธโพธิ์ศรี (13)

ประชาชนปฏิรูปปดิวรัดดาปะกังพะลัง (14)

พลเมืองไทยจริยาอนันต์สุวรรณชัย (15)

เพื่อไทยอรอนงค์สาระผล (16)

สยามพัฒนาชนุชพันธุวร (17)

ประชาธิปัตย์พันตำรวจโทปฏิณญาวิเชฎฐพงษ์ (18)

พลังธรรมใหม่นพรัตน์สีดาคำ (19)

แผ่นดินธรรมทวีพลวงศ์ใหญ่ (20)

เพื่อแผ่นดินสุรินทร์ศรวิเศษ (21)

เพื่อไทยพัฒนาเกียรติศักดิ์ปัจจุโส (22)

พลังครูไทยประดับศิลป์วะสมบัติ (23)

 

เขต 3

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอกระนวนและอำเภอน้ำพอง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดขอนแก่น

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

เพื่อไทยจตุพรเจริญเชื้อ (1)*

เสรีรวมไทยเติมวิทย์ศรีวงษา (2)

พลังประชารัฐกิตติคำแก่นคูณ (3)

รวมพลังประชาชาติไทยสุเดชาแก้วคำหาร (4)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยคำสิงห์แก้ววิใส (5)

ประชานิยมทินภัทรกระแสร์ (6)

พลังธรรมใหม่บุญเรืองแก้วใส (7)

ประชาธิปัตย์นรเศรษฐ์ศรีเงิน (8)

เพื่อไทยพัฒนาปิยรัตน์จันทะสอน (9)

ชาติพัฒนาวิไลโสภา (10)

ภูมิใจไทยกรรณิการ์สืบสารคาม (11)

ชาติไทยพัฒนาสิทธากล้าหาญ (12)

เพื่อนไทยวรินทรผดุงมัย (13)

ประชาภิวัฒน์สถาพรระวิสิทธิ์ (14)

เศรษฐกิจใหม่นันท์มนัสสีโยธา (15)

พลังปวงชนไทยประเทืองทิพย์เค้าสิม (16)

พลังท้องถิ่นไทเพ็ญศิลป์นามบุรินทร์ (17)

อนาคตใหม่ชัชวาลอภิรักษ์มั่นคง (18)

ภาคีเครือข่ายไทยสายใจภูผาคุณ (19)

ประชาชนปฏิรูปชนาภาหันจางสิทธิ์ (20)

พลังไทยรักไทยอ้อยฤดีสันทร (21)

เพื่อแผ่นดินสุริยาบุบผาโสภา (22)

ประชาธิปไตยใหม่คมกฤษแสนกุล (23)

เพื่อชาติธนาเดชสงวนความดี (24)

 

เขต 4

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอเขาสวนกวาง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอบ้านฝาง และอำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตำบลสาวะถี ตำบลบ้านค้อ ตำบลสำราญ และตำบลโนนท่อน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดขอนแก่น

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

อนาคตใหม่อลงกรณ์ศิลปดอนบม (1)

ชาติพัฒนาเรืองยศบุตราช (2)

สยามพัฒนาฉลวยหล่องบุศรี (3)

ประชาภิวัฒน์วินัยประวันนา (4)

ประชาธิปไตยใหม่ประยุทธไชยชาติ (5)

เพื่อไทยพัฒนาเอกภักดิ์คลังกลาง (6)

รวมพลังประชาชาติไทยถาวรสรรสมบัติ (7)

พลังประชารัฐพิชิตสุรพล (8)

พลังไทยรักไทยร้อยตรีวานสีพั้ว (9)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยอนนท์สีสมบัติ (10)

ประชานิยมวิญญูเจริญสุข (11)

ภูมิใจไทยฉัตรชัยข้อยุ่น (12)

ชาติไทยพัฒนาพันตำรวจโทเปลี่ยนนามพรมมา (13)

เพื่อไทยมุกดาพงษ์สมบัติ (14)*

เสรีรวมไทยสุพจน์ทองเนื้อขาว (15)

เศรษฐกิจใหม่วันสุวรรณพงษ์ (16)

เพื่อนไทยกฤษณาเผ่าบ้านฝาง (17)

พลังท้องถิ่นไทดาบตำรวจบุญเหลือแก่งสันเทียะ (18)

พลังธรรมใหม่นิพนธ์ไชยโสดา (19)

รวมใจไทยพงษ์นิรันดร์อุทัยกาญจนกุล (20)

เพื่อแผ่นดินไพจิตรวงค์หนองแล้ง (21)

แผ่นดินธรรมทองดีทะกอง (22)

ประชาชนปฏิรูปชุติมณฑน์รักษาพล (23)

พลังปวงชนไทยบุญเลิศกาพย์แก้ว (24)

พลเมืองไทยพันตำรวจเอกสำเนียงลือเจียงคำ (25)

 

เขต 5

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอภูเวียง อำเภอหนองนาคำ อำเภอเวียงเก่า และอำเภอสีชมพู (ยกเว้นตำบลนาจาน ตำบลซำยาง ตำบลภูห่าน และตำบลหนองแดง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดขอนแก่น

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

ประชาธิปไตยใหม่พิชิตชัยโคตรชัย (1)

ประชาธิปัตย์วุฒิพงศ์ศุภรมย์ (2)

เพื่อนไทยนฤเบศปาปะขัง (3)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยจิรจิตติ์นามจันดี (4)

อนาคตใหม่วิชัยอินทรประสิทธิ์ (5)

เพื่อไทยพัฒนาทรงศักดิ์บุ้งทอง (6)

เพื่อไทยภาควัตศรีสุรพล (7)

ภูมิใจไทยบุญธรรมรักษาสิทธิ์ (8)

รวมพลังประชาชาติไทยสุรพงศ์ขันขวา (9)

เสรีรวมไทยสุภีรชัยภิญโญดม (10)

ชาติพัฒนาว่าที่ร้อยตรีโกวิทย์บุตรลำภู (11)

ประชาชาติคำสิงห์โนนทิง (12)

ประชาภิวัฒน์นิติรัฐเวียงนนท์ (13)

ชาติไทยพัฒนาบุญจันทร์เช้าวันดี (14)

พลังประชารัฐวิบูลย์เรืองประเสริฐกุล (15)

พลังท้องถิ่นไทสุภาพรศรีภา (16)

สยามพัฒนาวิมลพรสุวรรณแสนทวี (17)

ประชานิยมถวิลชารินทร์ (18)

พลังไทยรักไทยอิสระบุตรโพธิ์ (19)

เศรษฐกิจใหม่ชัยรัตน์มาสอน (20)

ประชาชนปฏิรูปดำริห์จันทร์วัน (21)

ทางเลือกใหม่เกษมแก้วน้อย (22)

เพื่อแผ่นดินรติรัตน์ไชยหาญ (23)

ประชาธรรมไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พรมนิล (24)

 

เขต 6

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยอำเภอภูผาม่าน อำเภอชุมแพ และอำเภอสีชมพู (เฉพาะตำบลนาจาน ตำบลซำยาง ตำบลภูห่าน และตำบลหนองแดง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดขอนแก่น

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

ประชาธิปัตย์ดิลกเทพกุลน้อย (1)

ชาติไทยพัฒนาบุญศรีเคนมิ่ง (2)

อนาคตใหม่สานิตย์พระโบราณ (3)

ประชานิยมปณิธานแต่งสุวรรณ (4)

เพื่อไทยสิงหภณดีนาง (5)

เสรีรวมไทยชลธิชมณีแสง (6)

ประชาธิปไตยใหม่ภิเภกคำชมภู (7)

พลังประชารัฐสมพงษ์ปู่เพ็ง (8)

พลังท้องถิ่นไทพยงค์ศรีภา (9)

รวมพลังประชาชาติไทยอารีย์พฤฒิสาร (10)

เพื่อนไทยประสิทธิ์มหาแก้ว (11)

เพื่อไทยพัฒนาประดิษฐพันธ์โชติ (12)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยธนายุทธบุดดาเวียง (13)

ประชาชาติธนกฤษอธิรชานนท์ (14)

เพื่อชาติพันตำรวจเอกอุดรชาญนุวงศ์ (15)

เศรษฐกิจใหม่กัญญ์ณพัชญ์ศรีจันทร์ดี (16)

ชาติพัฒนานิกรพลเรือง (17)

ภูมิใจไทยศุภพัชร์ชัยจันทร์หอม (18)

เพื่อแผ่นดินสาครศรีตาแสน (19)

พลเมืองไทยปรัชญาสงลา (20)

พลังไทยรักไทยธนวัฒน์สิงคำป้อง (21)

ประชาภิวัฒน์สุระสุขแป (22)

 

เขต 7

เขตการเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วยอำเภอหนองเรือและอำเภอมัญจาคีรี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดขอนแก่น

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

เพื่อไทยพัฒนาเจริญแสงฤทธิ์ (1)

ชาติไทยพัฒนาร้อยตำรวจตรีรับเสด็จยศติณเธียร (2)

ภูมิใจไทยสมชายขุนจันทร์ (3)

ชาติพัฒนาเกษมโสภา (4)

ประชาชาตินาวินคำเวียง (5)

พลังธรรมใหม่เคนเภชัยภูมิ (6)

พลังประชารัฐสมศักดิ์คุณเงิน (7)

ทางเลือกใหม่ศิริประพรต (8)

อนาคตใหม่สมควรไกรพน (9)

เสรีรวมไทยพันตำรวจโททรงเดชผาจันทร์ (10)

ประชาภิวัฒน์พชรธรณ์พงษ์แสงสิงห์ (11)

ประชาธิปไตยใหม่เกริกฤทธิ์แจ้งพรมมา (12)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยชัยยอดรัก (13)

ประชาธิปัตย์ภูมิบดีวิเชฏฐพงษ์ (14)

รวมพลังประชาชาติไทยโกมลสำแดง (15)

เพื่อไทยนวัธเตาะเจริญสุข (16)*

ประชานิยมดิษยภัทรไชยพิเดช (17)

พลังท้องถิ่นไทภรณ์ทิพย์ศรีภา (18)

แผ่นดินธรรมสมชายโพธิ์พันเรือ (19)

เศรษฐกิจใหม่ภาวัตเนาว์โสภา (20)

ประชาชนปฏิรูปปรียารัตน์ปะกังพลัง (21)

ประชาธรรมไทยสมหวังพรมโสภา (22)

เพื่อแผ่นดินบุญสินธ์มีกลางแสน (23)

เพื่อชาติเจริญชัยศรีวิบูลย์ (24)

 

เขต 8

เขตการเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วยอำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอแวงใหญ่ อำเภอแวงน้อย และอำเภอพล

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดขอนแก่น

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

พลังธรรมใหม่สุพนธ์แสงอรุณ (1)

เสรีรวมไทยสมชายมีสิงห์ (2)

ภูมิใจไทยพงษ์พิชญ์ชำกรม (3)

ประชานิยมประวิทย์ทองอุทัยศรี (4)

ทางเลือกใหม่บุญชวนแก้วน้อย (5)

อนาคตใหม่ประกอบแก้วชัยภูมิ (6)

ชาติพัฒนาทัศนะเศรษฐภักดี (7)

พลเมืองไทยภัทรากรสืบวงษา (8)

ประชาธิปัตย์พงศธรงานไว (9)

สยามพัฒนาคจิตรพงษ์คำพันธ์ (10)

รวมพลังประชาชาติไทยวรพลเปรมโยธิน (11)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยเดชาสุนาโท (12)

เพื่อไทยสรัสนันท์อรรณนพพร (13)

ชาติไทยพัฒนาธรรมชาติบรรเทา (14)

พลังท้องถิ่นไทสมพรศรีวงษ์ (15)

เศรษฐกิจใหม่วีระศรีล้อม (16)

ประชาชาติสุรชัยหาญชิน (17)

พลังประชารัฐคงฤทธิ์อัศวพัฒนากูล (18)

พลังไทยรักไทยสมพงษ์รัตนัง (19)

เพื่อนไทยณัธฐิกานต์รูปพรม (20)

เพื่อไทยพัฒนาอำนวยจุ้มใหญ่ (21)

เพื่อชาติประจบปราบณศักดิ์ (22)

ภาคีเครือข่ายไทยจริยาภรณ์ละว้า (23)

เพื่อแผ่นดินมาลินหันตุลา (24)

ประชาภิวัฒน์เบญจมาศหนูมา (25)

แผ่นดินธรรมสมศรีทะกอง (26)

พลังปวงชนไทยชัยมงคลครองสมบัติ (27)

 

เขต 9

เขตการเลือกตั้งที่ 9 ประกอบด้วยอำเภอชนบท อำเภอโนนศิลา อำเภอหนองสองห้อง และอำเภอเปือยน้อย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 9 จังหวัดขอนแก่น

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

ภูมิใจไทยจารุวัฒน์ศิริวัจนพร (1)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยร้อยตรีธัชชัยปลื้มชิงชัย (2)

ชาติไทยพัฒนาปกาญจน์นพศรี (3)

พลังท้องถิ่นไทสุวพนธ์คำสังวาลย์ (4)

พลังธรรมใหม่วงเดือนจันดา (5)

ทางเลือกใหม่เกียรติศิริกุลทึนรส (6)

ประชานิยมสิริชัยศิริมงคล (7)

สยามพัฒนาสุรเดชไสยกิจ (8)

ชาติพัฒนาวรเดชเศรษฐภักดี (9)

เสรีรวมไทยภัทราพรรุ่งพรเทวี (10)

เพื่อไทยวันนิวัติสมบูรณ์ (11)

ประชาธรรมไทยฌานพากิตต์สีหามาตย์ (12)

รวมพลังประชาชาติไทยวิระศักดิ์สายทอง (13)

พลังประชารัฐวาสนาไชยศึก (14)

ประชาภิวัฒน์วันเพ็ญชินรินทร์ (15)

อนาคตใหม่พานุห์ประทุมชัย (16)

ประชาธิปัตย์นิติพัชร์พิงคารักษ์ (17)

เพื่อนไทยโกฏิพรพา (18)

พลังไทยรักไทยบุณยนุชธัญยาเตชสุนทร (19)

ประชาธิปไตยใหม่ทศทัศน์ภัทรธนวงสิทธิ (20)

รวมใจไทยสุรศักดิ์พรมมา (21)

แผ่นดินธรรมอดิษสุวรรณผา (22)

ประชาชนปฏิรูปจตุรงค์ด้วงทา (23)

พลังปวงชนไทยร้อยตำรวจโทสงวนคมขาว (24)

เพื่อแผ่นดินกัมปนาทพรมประทุม (25)

เพื่อไทยพัฒนาอานนท์ฐานะ (26)

เศรษฐกิจใหม่จรรณฐพรประจันตะเสน (27)

กลางเฉลิมแงวกุดเรือ (28)

 

เขต 10

เขตการเลือกตั้งที่ 10 ประกอบด้วยอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านแฮด และอำเภอพระยืน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 10 จังหวัดขอนแก่น

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

เพื่อนไทยอาทิตย์กรุงพลี (1)

พลังประชารัฐเจริญแซ่เต็ง (2)

เพื่อไทยบัลลังก์อรรณนพพร (3)

เศรษฐกิจใหม่พูนทรัพย์บุญทอง (4)

รวมพลังประชาชาติไทยคุ้มพงษ์ภูมิภูเขียว (5)

ชาติไทยพัฒนาธนาภาผายพิมพ์ (6)

พลังท้องถิ่นไทเปรมศักดิ์เพียยุระ (7)

พลังไทยรักไทยสุรภาปลัดพรมมา (8)

รวมใจไทยนพรุจเอ่นลุน (9)

พลังธรรมใหม่ทองอินทร์ร่วมแก้ว (10)

ประชานิยมธนดรจันทร์โสม (11)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยชนัญชัยศิริมงคล (12)

ประชาภิวัฒน์โพธิ์คำป้องปาน (13)

อนาคตใหม่กัลยารัตน์กิตติกัลยานันท์ (14)

ประชาธิปัตย์วีระพลรักษา (15)

ภูมิใจไทยองอาจฉัตรชัยพลรัตน์ (16)

เสรีรวมไทยคงกฤษฎิ์บางปา (17)

ชาติพัฒนายุทธศาสตร์พหลทัพ (18)

ประชาธิปไตยใหม่ปราณีพงศ์ศิริวัฒนกุล (19)

เพื่อแผ่นดินวีระครองผล (20)

เพื่อไทยพัฒนาชัยธัชโทแก้ว (21)

พลเมืองไทยอาทิตย์คำจุลลา (22)

ประชาชนปฏิรูปสมศักดิ์เนาว์แก้ว (23)

เพื่อชาติเดชคำรณสิงคลีบุตร (24)


Facebook Comments