ผลการเลือกตั้ง 2562 นนทบุรี นับคะแนน ล่าสุด

ผลการเลือกตั้ง-2562-นนทบุรี-ล่าสุด
ผลการเลือกตั้ง-2562-นนทบุรี-ล่าสุด

ประกาศ ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส) จังหวัดนนทบุรี 2562 ล่าสุด

การเลือกตั้ง นนทบุรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 กกต. เผยว่า มติ กกต.ได้กำหนดวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้ง โดยจะใช้วันที่ 4-8 ก.พ.62 เป็นวันรับสมัคร ส.ส. และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันที่ 15 ก.พ. สำหรับการลงคะแนนนอกราชอาณาจักร 4-16 มี.ค. และจะลงคะแนนนอกเขต 17 มีนาคม

การเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่จะเกิดขึ้นนี้ ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์หลังจากเหตุการณ์รัฐประหาร อันนำประเทศร้างลาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยมาถึง 5 ปี นอกจากนี้ ความพิเศษของการเลือกตั้งครั้งนี้คือมีผู้สมัครส.ส.กว่า 1.4 หมื่นคน มากกว่าเลือกตั้งครั้งก่อน 3.5 เท่า

ผลการเลือกตั้ง 

แบ่งเขต เลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร 2562

ผลการนับคะแนน การเลือกตั้ง จังหวัด นนทบุรี

รออัพเดท

 

แบ่งเขต เลือกตั้ง นนทบุรี 2562 รายชื่อผู้สมัคร สส

เขต 1

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองนนทบุรีเฉพาะตำบลบางเขน ตำบลบางกระสอ และตำบลท่าทราย และอำเภอปากเกร็ดเฉพาะตำบลท่าอิฐ ตำบลอ้อมเกร็ด ตำบลบางพลับ และตำบลเกาะเกร็ด[2]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนนทบุรี

 

เพื่อไทยนิทัศน์ศรีนนท์ (1)*

พลังท้องถิ่นไทพันตํารวจเอกพิชัยปกป้อง (2)

ภูมิใจไทยเกียรติภัสจําปาทองวิรัตน์ (3)

เพื่อชาติก้องเกียรติจั่นเพิ้ง (4)

พลังประชารัฐเจริญเรี่ยวแรง (5)

ประชาธิปัตย์วิภาวัลย์วรวรรณปรีชา (6)

อนาคตใหม่จริยามหายศนันทน์ (7)

ประชาภิวัฒน์สิริภู่สิงห์ (8)

ชาติพัฒนาศุภชัยนาคศรีจันทร์ (9)

เสรีรวมไทยธนดลเพชรบุรีกุล (10)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยญาดาศรีหาภาค (11)

ประชานิยมพิธชานันท์อ่อนละมูล (12)

ทางเลือกใหม่ชมน์ธนาฒย์ชาติศิริทรัพย์ (13)

ประชาชนปฏิรูปจิณาพัฒน์บุญเกตุ (14)

ประชาชาติสมเกียรตินิ่มเจริญ (15)

ภราดรภาพรักศรีแสงทองไพบูลย์ (16)

เพื่อแผ่นดินปณิธานรุ่งตรานนท์ (17)

พลังชาติไทยพัฒนวงศ์วงศ์มณีโรจน์ (18)

รวมพลังประชาชาติไทยสิทธิโชคเจริญรักษ์ (19)

พลังประชาธิปไตยภาคินวิญญาคูณ (20)

เศรษฐกิจใหม่จะเด็ดโชยะสิทธิ์ (21)

ชาติไทยพัฒนาวรเวชเจ็ดสี (22)

ครูไทยเพื่อประชาชนธัชกรทองยศภูมิ (23)

ประชาธรรมไทยจตุรภัทรวณิชชาวาชัย (24)

พลังไทยรักไทยวัฒนาเทพน้ําทิพย์ (25)

มหาชนภาคิณเกษเพ็ชร์ (26)

ไทยศรีวิไลย์พรทิพย์อินทศรี (27)

พลังไทสร้างชาติว่าที่ร้อยเอกบรรพตครองผล (28)

 

เขต 2

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอเมืองนนทบุรีเฉพาะตำบลตลาดขวัญ ตำบลสวนใหญ่ ตำบลบางไผ่ ตำบลบางศรีเมือง ตำบลบางกร่าง ตำบลบางรักน้อย และตำบลไทรม้า[2]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดนนทบุรี

 

เพื่อไทยจิรพงษ์ทรงวัชราภรณ์ (1)

ประชาธิปัตย์เฉลิมพลนิยมสินธุ์ (2)

พลังประชารัฐฉลองเรี่ยวแรง (3)*

ชาติพัฒนาสนธยาแสงส่อง (4)

ทางเลือกใหม่สิบตำรวจโทสมชายศรีเย็น (5)

พลังท้องถิ่นไทนิติวัชร์ธนจิรพิทักษ์ (6)

เพื่อชาติอํานาจเพ็ชร์สว่าง (7)

ชาติไทยพัฒนาปรเมศวร์กุมารบุญ (8)

ภูมิใจไทยวิชยุตม์รอดศิลป์ (9)

เสรีรวมไทยโกญจนาทสุมโนพรหม (10)

ประชาภิวัฒน์ว่าที่ร้อยตรีขัตติยะภุมรินทร์ (11)

อนาคตใหม่ประชามีเหม็ง (12)

พลเมืองไทยกิตติโสภณสังฆกิจ (13)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยฐานะพัฒน์รองรัตน์ (14)

รวมพลังประชาชาติไทยซ่อนกลิ่นทับทิมทอง (15)

เพื่อแผ่นดินขวัญเรือนช่วยงาน (16)

เพื่อนไทยชยุตทิณภัทร์เพชร (17)

พลังประชาธิปไตยศิรินทิพย์สิงห์สังข์ (18)

ประชานิยมพัตราภรณ์สิงห์เปี่ยม (19)

ประชาชนปฏิรูปธนัทธิดาธนเสฐภักดี (20)

ประชาธิปไตยใหม่จรูณโรจน์จิระภคมงคล (21)

พลังไทยรักชาติไตรสิทธิ์รุจิธนเศรษฐ์ (22)

ประชาธรรมไทยสิบตํารวจโทสมคิดสิงห์ทอง (23)

ครูไทยเพื่อประชาชนธนกฤตบํารุงศรี (24)

เศรษฐกิจใหม่ภัชชกรเอมโอษฐ (25)

พลังปวงชนไทยทรรศนัยทีน้ําคํา (26)

พลังชาติไทยกนกนันท์ผลงาม (27)

ไทยศรีวิไลย์ตุลย์ศาสตร์ส่องวิทย์ (28)

ภราดรภาพยุวดีคงศักดิ์สกุล (29)

ไทรักธรรมล่องไกรนรา (30)

 

เขต 3

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอบางกรวยทั้งอำเภอ และอำเภอบางใหญ่เฉพาะตำบลบางใหญ่ ตำบลบ้านใหม่ และตำบลบางแม่นาง[2]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดนนทบุรี

 

เสรีรวมไทยวสุผันเงิน (1)

พลังท้องถิ่นไทติยศอภัยภักดิ์ (2)

ภูมิใจไทยวิฑูรย์กรุณา (3)

อนาคตใหม่อนุสรณ์แก้ววิเชียร (4)

ประชาธิปัตย์กฤษกรอัจฉริยะประสิทธิ์ (5)

ทางเลือกใหม่เกริกหิรัญแปลกประเสริฐ (6)

พลังประชารัฐอนุศักดิ์เรืองชู (7)

เพื่อชาติธํารงเกียรติส่องศิริ (8)

เพื่อไทยมานะศักดิ์จันทร์ประสงค์ (9)

ประชาภิวัฒน์ชยพลเทพรัตน์ (10)

ประชาชนปฏิรูปปราโมทย์เหล่าสุนทรวณิช (11)

รวมพลังประชาชาติไทยโกมุทเหมะรัต (12)

พลเมืองไทยอิทธิพลคงพสิษฐ์พร (13)

ชาติไทยพัฒนาพรหมพรพราห์มพร (14)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยธรรมเนียบมีแก้ว (15)

ประชาชาติธรรมยุทธสุทธิวิชา (16)

ชาติพัฒนาชวินกุลประเสริฐ (17)

พลังธรรมใหม่พิชญาภาเพชรพันธ์ (18)

พลังชาติไทยกรวัฒน์วิเศษสินธุ์ (19)

เพื่อนไทยวิวัฒน์หงษ์โต (20)

พลังประชาธิปไตยอภินันท์เหลืองพิพัฒน์สร (21)

เพื่อแผ่นดินธนภัทรน่วมแหวว (22)

ประชานิยมพลหาญนพทีปกังวาล (23)

ครูไทยเพื่อประชาชนธนัชกระจ่างงาม (24)

ไทยศรีวิไลย์ศุภชัยหงษ์รัตนาภรณ์ (25)

ประชาธิปไตยใหม่บัณฑูรย์รินทระ (26)

พลังไทยรักชาติเผด็จพิษณุแสง (27)

เศรษฐกิจใหม่จันทรัตน์กุลทรัพย์เตชิต (28)

พลังไทยรักไทยทวนทองเสนีวงศ์ณอยุธยา (29)

มหาชนธนัทประทุมแก้ว (30)

พลังปวงชนไทยฐิติพงษ์หมื่นหาญ (31)

พลังไทสร้างชาติศรีนันท์จันทน์วิเชียร (32)

 

เขต 4

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอปากเกร็ดเฉพาะตำบลปากเกร็ด ตำบลบางตลาด ตำบลคลองเกลือ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางพูด ตำบลบางตะไนย์ ตำบลคลองพระอุดม และตำบลคลองข่อย[2]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดนนทบุรี

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

อนาคตใหม่ไพบูลย์กิจวรวุฒิ (1)

พลังท้องถิ่นไทมนัสผลพิบูลย์ (2)

รวมพลังประชาชาติไทยทองใบเสริฐสอน (3)

ประชาธิปัตย์วิรัตน์บรรดาศักดิ์ (4)

ชาติพัฒนาอนุชิตสุวรรณธาดา (5)

เพื่อแผ่นดินอํานวยสุขขี (6)

เพื่อไทยมนตรีตั้งเจริญถาวร (7)*

พลังประชารัฐณรงค์จันทนประดิษฐ (8)

ภูมิใจไทยสิริภิญญ์อินทรประเสริฐ (9)

ประชาภิวัฒน์ชนิตาจอมพงษ์ (10)

ทางเลือกใหม่ประดิษฐ์แน่วแน่ (11)

เสรีรวมไทยเทพธาดากรอบบาง (12)

ชาติไทยพัฒนาจุมพลเตชศรีสุธี (13)

เพื่อชาติสมบูรณ์สนิท (14)

ประชาชาติวันชัยบุนนาค (15)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยจิรันธนินประพันธ์โรจน (16)

เพื่อนไทยไพรัตน์หาญรักษ์ (17)

ประชาชนปฏิรูปสุรพลแสงสุคนธ์ (18)

พลเมืองไทยศภัคชคงสมบูรณ์สุข (19)

ประชานิยมวีระศักดิ์บุญส่ง (20)

พลังชาติไทยสินธพฟักเล็ก (21)

ครูไทยเพื่อประชาชนภทิยาลักษณ์ผิวสอาด (22)

พลังประชาธิปไตยวรพจน์ศรีนอบน้อม (23)

พลังไทยรักไทยอธิปแท่นรัตนกุล (24)

ประชาธรรมไทยนพรัตน์อิ่มมาก (25)

มหาชนชวธีร์คุปตะวาทิน (26)

ไทยศรีวิไลย์พีรพัฒน์ผาสุข (27)

พลังไทสร้างชาติพันทิพย์บุญเกิด (28)

ไทรักธรรมศิยาภรณ์สิงห์กล้า (29)

 

เขต 5

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอบางใหญ่เฉพาะตำบลบางม่วง ตำบลบางเลน และตำบลเสาธงหิน และอำเภอบางบัวทองเฉพาะตำบลบางรักใหญ่ ตำบลบางรักพัฒนา ตำบลพิมลราช และตำบลโสนลอย[2]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดนนทบุรี

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

ชาติไทยพัฒนาสุเทพนิลน้อย (1)

พลังท้องถิ่นไทอภิชาอําไพจิตต์ (2)

ประชาภิวัฒน์ไพฑูรย์พึ่งเพ็ง (3)

ภูมิใจไทยณัฐพัชร์ทิมดี (4)

ประชาธิปัตย์จําลองขําสา (5)

เพื่อไทยวันชัยเจริญนนทสิทธิ์ (6)*

เพื่อชาติปิยภูมิศักดาพงศ์ (7)

พลังประชารัฐทศพลเพ็งส้ม (8)

รวมพลังประชาชาติไทยทชากรศักดาบูรณโภคิน (9)

อนาคตใหม่ปราโมทย์พันธุเกตุ (10)

ประชาชนปฏิรูปกัญญนันทน์ยศวัตชยานันท์ (11)

ชาติพัฒนาพันโทโกมลปานนาค (12)

เสรีรวมไทยเสนอทรัพย์เย็น (13)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยเพ็ชรรัตน์บุญประเสริฐ (14)

ประชานิยมวัชรินทร์ป้อมหิน (15)

ทางเลือกใหม่อัศนินท์พิศาลอัครภัทร์ (16)

เพื่อแผ่นดินพันตำรวจเอกอาณัตชัยทรงสอาด (17)

พลังปวงชนไทยวีรพลวาณิชย์ธนเศรษฐ (18)

พลังประชาธิปไตยอนัญญาเผือกพิพัฒน์ (19)

พลังชาติไทยบุณณดาภูมิศรี (20)

ไทยศรีวิไลย์จันทร์หอมวณานิชย์ (21)

พลังไทยรักไทยศรีลภัสศรีทอง (22)

มหาชนศยามลประทุมแก้ว (23)

พลเมืองไทยไพจิตรจันทรโชติ (24)

ภราดรภาพธัมมะภูมิธีรปภพภูมิ (25)

 

เขต 6

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยอำเภอไทรน้อยทั้งอำเภอ และอำเภอบางบัวทองเฉพาะตำบลบางบัวทอง ตำบลละหาร ตำบลลำโพ และตำบลบางคูรัด[2]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดนนทบุรี

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±

ประชาชนปฏิรูปกิ่งกาญจน์ภู่ทองตระกูล (1)

อนาคตใหม่จําลองช่วยรอด (2)

ชาติพัฒนาณัฐปัณฑ์ดาวเรือง (3)

เพื่อไทยภณณัฏฐ์ศรีอินทร์สุทธิ์ (4)

ชาติไทยพัฒนายงยุทธแก้วน้อย (5)

พลังประชารัฐปรีชาสุบิน (6)

ประชาภิวัฒน์บุญหลงอาจจิต (7)

เพื่อชาติกิตติกรรุ่งสว่าง (8)

ทางเลือกใหม่สุนทรบัวกลิ่น (9)

ภูมิใจไทยพิมพ์พัชชาหยิมการุณ (10)

เสรีรวมไทยณัฐวุฒิอินแดง (11)

ประชาธิปัตย์สัมฤทธิ์ด้วงโสน (12)

รวมใจไทยรวิชญ์มันมือเสือ (13)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยปฐมกัลยาณธรรม (14)

ประชานิยมวรลักษณ์ติมลตรี (15)

ประชาชาติอนุสรามู่ฮัมหมัด (16)

รวมพลังประชาชาติไทยปัญญดาญาณวิชรา (17)

ประชาธิปไตยใหม่ละไมคํามีมา (18)

เพื่อแผ่นดินกฤตติพัฒน์เชาวลิต (19)

ภราดรภาพกฤษฏ์หิรัญพิชญาภัคปุณณาสา (20)

เพื่อนไทยอะห์มัดการพงศรี (21)

พลังชาติไทยพันเอกสมภูมิพิบูลย์สวัสดิ์ (22)

พลังท้องถิ่นไทมลฑลปั้นเขียว (23)

พลังประชาธิปไตยปัณฑ์ณัฐสิทธิศักดิ์ (24)

เศรษฐกิจใหม่ศักราชเม่นทอง (25)

ไทยศรีวิไลย์วิรัตน์พ่วงเพ็ชร (26)

ประชาธรรมไทยว่าที่ร้อยเอกกงกฤชเชื้อศรีสกุล (27)

ครูไทยเพื่อประชาชนเอนกอัจฉริยะบุตร (28)

พลังไทยรักไทยพรสุปรีฐ์บุปผานนทพัฒน์ (29)

พลังไทสร้างชาติชินกฤตบุญประกอบ (30)

มหาชนธนกฤตฐิ์ทองกล่ำ (31)


Facebook Comments